ENG
fo30141801030003

Regjeringens hovedkvarter i London under 2. verdenskrig. Baksiden av Kingston House hvor forsvarskommandoen holdt til. Ukjent fotograf.

«Spionarkiv» publisert på Digitalarkivet

For å frigjøre Norge fra tysk okkupasjon under 2. verdenskrig, trengte britisk etterretning å kjenne godt til norske forhold. Nå er over 20 000 sider med etterretningsrapporter digitalisert og publisert på Digitalarkivet.

Foto av mann som står i et arkivmagasin med gamle arkiver
Seniorrådgiver Øyvind Ødegaard

– Dette er nok det nærmeste vi kommer et «spionarkiv» på Digitalarkivet, sier Øyvind Ødegaard, seniorrådgiver i Arkivverket.  

– Veldig lite av denne informasjonen er tilgjengelig i andre norske arkiver, og her får vi et unikt og detaljert innblikk i hele det norske samfunnet, men særlig mye om tyske militære og sivile anlegg, installasjoner og adresser. 

Dokumentasjonen som nå er digitalisert, kommer fra arkivet etter Forsvarets Overkommando (FO) 2. avdeling i London. Det var en etterretningstjeneste som ble opprettet for å jobbe med alle viktige aspekter med sikte på å gjenerobre Norge. Dette var FOs største avdeling med over 200 ansatte og med nesten 2000 hjelpere, kontakter og kurerer.

Etterretningsrapportene er ordnet etter fylke, og er stort sett tredelt: 

1. Generell oversikt (General survey): Denne delen gir en tekstlig beskrivelse av forholdene i ulike deler av Norge, oversiktskart og en liste over tyske militære anlegg og andre installasjoner. 

2. Detaljerte kart (Detailed sketches): Disse kartene gir et dyptgående og detaljert bilde av landskapet, inkludert steder som var strategisk viktige for de allierte styrkene og motstandsbevegelsen.

3. Spesialrapporter (Special reports): Denne delen presenterer utvalgte temaer med et rikt utvalg av fotografier. 

 

 

Du kan bla deg gjennom noen eksempler nedenfor: