ENG
BERR0315

Foto: BERRE/Arkivverket

Riksarkivar Inga Bolstad: "Ikke vær en Trump!"

Trump rev i stykker viktige dokumenter han ikke likte, forteller medarbeidere i Det hvite hus til The Guardian. Staben har hatt tilleggsjobb med å tape sammen bitene før arkivering. Og som om det ikke var ille nok, skal han også ha brukt private e-poster og meldingsapper i jobben.

Inga Bolstad, riksarkivar og leder for Arkivverket

Inga Bolstad
Riksarkivar Inga Bolstad.
Foto: Arkivverket.

Nå er amerikanske historikere bekymret for «hull i historien», de frykter at info har gått tapt. Og det har de sannsynligvis all grunn til å være!

Arkivverket, som skal se til at den offentlige arkiveringen er på stell, er også bekymret. Undersøkelser viser at vi slurver med arkiveringen her til lands også, både i stat og kommuner.

Arkivering er sjelden den mest spennende delen av arbeidsdagen, men det er viktig. I arkivene finnes originalen, her ligger motvekten til «fake news», her ligger vurderinger og vedtak. 

Hvilke vurderinger ligger bak utbyggingen på Ask i Gjerdrum? Og hvordan vil vi i fremtiden vite hvilke vurderinger som lå til grunn for korona-nedstengingen? Arkivene gir svaret, hvis vi gjør som vi skal.  

Men dagens arkivløsninger er tilpasset en papirbasert jobbhverdag, og jeg er alvorlig bekymret for at mye data aldri blir lagret. Tenk på alle beslutninger som går via teams, zoom og på mail ­- det er flere enn Trump som ikke arkivere som vi skal!

En ny arkivlov er på trappene, og her sier utvalget at det offentlige trenger mer effektive måter å håndtere dokumentasjon og arkiver på. Det er Arkivverket veldig enig i, og vi er for lengst på ballen. «Innebygd arkivering», kaller vi det, og vår visjon er at ingen offentlig ansatte skal bruke tid på arkivering i 2025, da skal det gå av seg selv.

Satsingen begynner å ta form, men det er behov for både finansiering og støtte til arbeidet. Her vil investeringene betale seg tilbake mange ganger, for gammeldags arkivering er både tidkrevende og dyrt!

Og konsekvensen av å ikke gjøre det, er alvorlig - bare «look to America».