ENG
BERR9410

Revidert arkivforskrift vedtatt i statsråd i dag

I dag, 15. desember2017, vedtok Kongen i statsråd forskrift om offentlege arkiv.

Du finner forskriften under, sammen med den kongelige resolusjonen som lå til grunn for vedtaket.

Riksarkivaren vil vedta en revidert versjon av riksarkivarens forskrift innen nyttår.

Begge forskriftene vil tre i kraft 1. januar 2018.