ENG
Unknown

Melking av rein ca 1913. Ukjent fotograf.

Publiserer unik samisk kulturarv

Foto fra Reinbeitekommisjonen av 1913 kan nå ses på Digitalarkivet. Dette er dokumentasjon som har preget og endret vilkårene for den grenseoverskridende samiske reindriftsutøvelsen i Sápmi.

Reinbeitekommisjonen gjorde feltarbeid i indre Troms og tilgrensende sogn i Sverige somrene 1914 og 1915. Arbeidet ble utført av norske, finske, svenske og samiske eksperter på ulike felt, og kamera ble flittig brukt for å dokumentere funnene de gjorde. Fotografiene viser beite- og snøforhold, vegetasjon, flytteveier, melkings-, kalvings-, hvile- og samleplasser - for å nevne noe. 

Den tradisjonelle grenseoverskridende samiske reindriften var en viktig politisk sak i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Det var Fælleslappeloven av 1883 som da var gjeldende lov for den grenseoverskridende reindriften. Norge ønsket ikke lenger at reindriftssamer fra Sverige skulle ha sommerbeiteland på norsk jord, og staten ønsket å ensidig si opp Lappekodisillen av 1751. Ved Karlstad-forhandlingene mellom Norge og Sverige hadde begge parter forpliktet seg til å starte forhandlinger om en ny konvensjon som skulle erstatte Fælleslappeloven. Forhandlingene startet i april 1913, og seks år seinere var Reinbeitekonvensjonen av 1919 et faktum.

Original bildetekst: Vasalas lavo. Barmark. Rieppes slutning mot NV enden av Rieppjävre: Skogen 1-2% Ellers ofvanfor:15% (---) (M+S). Arkiv: Reinbeitekommisjonen av 1913
Original bildetekst: Vasalas lavo. Barmark. Rieppes slutning mot NV enden av Rieppjävre: Skogen 1-2% Ellers ofvanfor:15% (---) (M+S). Arkiv: Reinbeitekommisjonen av 1913


Dokumentasjonen du nå kan se på Digitalarkivet har preget og endre vilkårene for den grenseoverskridende samiske reindriftsutøvelsen i Sápmi, dette har vært en del av en politisk målsetning om jordbrukskolonisasjon. Dette er unik dokumentasjon av landskap og naturressurser, og belyser problemstillinger knyttet til en sak som fremdeles er aktuell.

– Jeg er veldig glad for at vi får tilgjengeliggjort mer av det samiske materialet vi har, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Arkiv er nasjonens hukommelse, og det er et mål å gjøre mest mulig historisk materiale tilgjengelig. Derfor jobber vi mye med digitalisering, og nå øker vi andelen samisk kulturarv på nett.

Tilgjengeliggjøringen av de fotografiene er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, herunder også Samisk arkiv, Wikimedia Norge og OsloMet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Original bildetekst: Taxering vid Bumandsberget. Arkiv: Reinbeitekommisjonen av 1913
Original bildetekst: Taxering vid Bumandsberget. Arkiv: Reinbeitekommisjonen av 1913


Fotografiene som er tilgjengelig på Digitalarkivet (www.digitalarkivet.no) blir også gjort tilgjengelig på Wikimedia Commons og for bruk på Wikipedia. De vil være fritt tilgjengelig for alle å gjenbruke.

– Wikipedia er en av verdens mest brukte nettsider for kunnskapsdeling, men mye samisk historie mangler på Wikipedia, ofte fordi kildematerialet mangler, sier Astrid Carlsen, daglig leder i Wikimedia Norge. – Målet er at disse bildene kan føre til flere artikler på ulike språkversjoner av Wikipedia.

Spørsmål om bildene kan rettes til Anette Alsvik, fotoarkivar i Arkivverket: aneals@arkivverket.no / 95776048