ENG
BERRE 9327logo

Nytt prosjekt skal gjøre tilsynene til Arkivverket bedre

Arkivverkets tilsynsvirksomhet er tatt inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Målet er at Arkivverket skal utvikle et brukerorientert arkivtilsyn. Kommunene skal derfor være med i arbeidet.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. I partnerskap med statlige virksomheter skal Difi teste ut design og brukersentrerte metoder i utviklingen av offentlige tjenester. Målet er å utvikle mer helhetlige og bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning. Tjenesteutviklingen skal stimulere til bruk av mer innovative metoder og øke innovasjonskraften i staten.

Brukerorientert arkivtilsyn

Det er per i dag åtte ulike prosjekter under denne ordningen, blant annet brukerorientert arkivtilsyn.

– Offentlig sektor må bli mer brukerorientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon. Da blir tjenestene bedre, har Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister uttalt om stimuleringsordningen.

Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for Forvaltning i Arkivverket forteller at prosjektet er en helt ny måte å tilnærme oss problemstillinger på.

Bolstad, Sjøvoll og Hoel
Riksarkivar Inga Bolstad, avdelingsdirektør Espen Sjøvoll og Sissel Kristin Hoel fra Difi

– Arkivverket fører tilsyn med all offentlig forvaltning. Målet med dette er å få til en mye bedre måte å jobbe med tilsyn på, der vi i langt større grad skal sette brukeren i sentrum. Det er et stort løft for oss å ha blitt tatt inn under stimuleringsordningen, og vi hadde neppe fått denne muligheten om ikke vi hadde samlet ansvaret for tilsyn på ett sted i etaten, sier Sjøvoll.

Mandag var Sissel Kristin Hoel fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til stede på Arkivverkets ledermøte for å informere om prosjektet.

 – Det handler om å lage helhetlige tjenester som er bedre for brukerne og gir effektiv ressursbruk for forvaltningen. For å få dette til er det viktig at brukerne blir tatt med og blir hørt i prosessen. Hva skal til for at tilsynene skal virke bedre og gi bedre resultater? Arkivverket må finne ut hva som faktisk skal være effekten med tilsynene, sa Hoel.

Viktig å trekke inn kommunene

Leder for prosjektet er seniorrådgiver Geir Ivar Tungesvik i Seksjon for dokumentasjonsforvaltning.

 – Vi har tatt til oss at ikke alle har vært helt fornøyd med tilsynene våre, derfor er det flott at dette prosjektet setter brukerne i sentrum. Kommunene vil få noe ut av tilsynene, og da må vi snakke med dem for å få til dette. Det spennende er jo at dette vil være en prosess der vi sammen med kommunene tester ut nye metoder. Her er det lov å prøve og feile underveis, sier Tungesvik.

10 leverandører skal komme med tilbud innen 20. april. Signering av avtale er satt til 5. mai.

Du kan lese mer om stimuleringsordningen på Difi sine nettsider og på Regjeringen.no.

Under kan du se to filmer som dokumenterer erfaring ved å benytte tjenestedesign. Prosjektene i filmene har fått støtte til å utforske hvordan virksomhetene kan levere bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen. Bevilgningen kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å støtte prosjekter som skal redusere unødvendig tidsbruk i offentlig sektor.

Hvis pasienten fikk bestemme – utredning og behandling ved mistanke om brystkreft

DIP: Tre tidstyvprosjekter