ENG
IMG_0315

Ny løsning for sikker digital bevaring

Arkivverket utvikler ny løsning for sikker digital langtidsbevaring i Digitalarkivet. Arkivverket har brukt løsningen siden juni 2021, og nå er det klart for både private og offentlige virksomheter til å ta dette i bruk.

Hvordan bevare data over tid 

Sikker bevaring av data over tid, innebærer både at det som ble skapt opprinnelig skal bevares nøyaktig slik det ble arkivert, og at dataene må kunne leses og forstås over tid. Dette innebærer at den fysiske lagringsteknologien som dataene bevares i, må overvåkes og byttes ut over tid og dataene må forvaltes slik at vi kan lese og forstå innholdet.

Arkivverket har tatt imot og bevart digitale arkivdata siden 1988, og over 30 års erfaring kom godt med når man startet utviklingen av langtidsbevaring i Digitalarkivet i 2020. Siden 1988 har arkivdata blitt overført fra utgående lagringsteknologi og over til ny teknologi. Dette er nå videreført i arbeidet med Digitalarkivet. Digitalarkivet er bygget opp slik at data kan forvaltes for fremtiden og at teknologi og hardware kan byttes ut i takt med den teknologiske utviklingen, for å sikre at de faktiske arkivdataene som er overført, langtidsbevares. 

Hvordan fungerer løsningen for sikker bevaring 

Virksomhetene pakker selv arkivdataene, ved hjelp av Arkade5, og overfører de pakkede arkivdataene i selvbetjent opplasting. De opplastede arkivdataene gjennomgår en rekke tester og kontroller. Går overføringspakken gjennom disse testene, blir de overført til bevaringsløsningen. I bevaringsløsningen blir det opprettet en separat del for hver databehandler, og databehandleren har kun tilgang til sin del. I Digitalarkivet er det laget et forvaltningssystem for de bevarte arkivdataene. Her kan virksomhetene selv se hvilke arkivdata de har i bevaring, og forvalte metadata og generasjoner av data. 

Det lages også funksjon for å kunne opprette generasjoner. En generasjon opprettes hvis det må å gjøres endringer i den bevarte arkivdataen og bevare en ny versjon.

I Digitalarkivet overføres dataene via en skyløsning og over til langtidsbevaring i Arkivverkets lokaler på Sognsvann, og en replika av arkivdataene lagres i datasentrene både på Sognsvann og Tynset. 

Flytkart som viser prosess  for Digital Sikring

 

Hvordan starte med langtidsbevaring av arkivdata i Digitalarkivet?

For virksomheter som ønsker å bruke Digitalarkivets løsning for sikker bevaring, inngår virksomhetene og Arkivverket et samarbeid om en pilot. I samarbeid utarbeides en beskrivelse av hva piloten skal omfatte, en avtale om bevaring etableres (med databehandler-/underdatabehandleravtale), og når piloten er slutt, evalueres gjennomføringen. 

Gjennom piloten får begge parter verdifull erfaring, og virksomhetene blir en del av utviklingen og tilpassing av løsningen. I piloten settes løsningene i produksjon og håndterer produksjonsdata, for eksempel overførte arkivpakker. Arkivpakkene som er overført i en pilot, trenger ikke overføres på nytt senere.

I dag er det fire virksomheter som har bevaringsavtaler gjennom fem piloter. Dette er IKA Hordaland, IKA Kongsberg, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Oslo Byarkiv. Virksomheter som ønsker å etablere en pilot kan ta kontakt.

Teamet bak utviklingen av langtidsbevaring 

Digitalarkivets løsning for Sikker bevaring er utviklet av et eget produktteam for overføring og langtidsbevaring. I produktteamet er det samlet utviklere, fagressurser og produktleder fra ulike deler av organisasjonen som sikre kontinuerlig utvikling av produktet Digitalarkivet. Her er det utviklingskompetanse, kompetanse på teknisk infrastruktur og ikke minst arkivfaglig kompetanse. I tillegg er det eget produktteam for publisering, og team for arkitektur, gevinstrealisering, plattform, design, juss og kunder, hvor alle jobber med å utvikle deler for å gjøre Digitalarkivet best mulig. 

Markerer den internasjonale dagen for digital bevaring

I forbindelse med den internasjonale dagen for digital bevaring, World Digital Preservation Day, 3. november, ønsker Arkivverket å presentere sikker bevaring i Digitalarkivet.

DigitalPreservationCoalition (DPC) har tatt initiativ til den årlige markeringen, den første tirsdagen i november, og arkivinstitusjoner rundt om i verden markerer dagen. Årets tema er «Data for all, for good, forever» og det passer godt til vår utvikling av langtidsbevaring i Digitalarkivet. Digitalarkivet sikrer at digitale arkiv blir bevart for fremtiden.

#WDPD2022