ENG
Munch testamente SAO

Munchs testamente av 18.april 1940 s. 1-2 .

Nå kan du lese Munchs testamente på nett!

Edvard Munchs originaltestamente og dokumenter rundt booppgjøret er av stor interesse for offentligheten. Her finnes omfattende informasjon om landets mest kjente maler. Arkivverket har nå gjort dette materialet tilgjengelig på Digitalarkivet.

Se Edvard Munchs originaltestamente og dokumenter rundt booppgjøret på Digitalarkivet

Det viktigste dokumentet er testamentet der han redegjør for hvordan hans formue, kunstverk og litterære verk skulle fordeles og forvaltes. Det henger imidlertid sammen med resten av bomappen, som viser hvordan testamentet ble fullbyrdet.

Arkivmaterialet er interessant fra mange synsvinkler og for forskningsprosjekter både om Munchs liv, hans gave til Oslo kommune og om konflikter rundt opphavsrettighetene til hans verk.

Det er ingen tvil om at det var en kunstmaler det ble skiftet etter, med løsøre som to staffelier, 200 meter malerlerret og to litografiske maskiner. Men her var også eiendeler som redskaper, møbler, ei slakteku, 8 høner og en hane.

Også hans samling av bøker og tidsskrift er registrert. Kvitteringer, selvangivelser, regnskap og skifterettens korrespondanse viser blant annet hvilke trykksaker han abonnerte på og hva han betalte i skatt. Her ligger også passet hans, utstedt 15. oktober 1925.

Munch pass SAO
Munchs pass utstedt 15.oktober 1925 (Statsarkivet i Oslo, Oslo skifterett, Id 4-5, Bomapper avd. III, bo nr. 21/1944).

 

Les også: Nektet å betale 500 kroner for Munch-bilde

Edvard Munchs testamente av 1940 og dødsbomapper 1944-1956 er en del av Norges Dokumentarv – listen over uerstattelig kulturarv. Du kan lese mer om arkivet på arkivverket.no