ENG
Inga_Aslak3

Nå går første flyttelass til Mo i Rana

Arkivverket og Nasjonalbiblioteket har etablert et samarbeid om oppbevaring av arkiv og digitalisering. I dag går første lastebil med arkivmateriale opp til Nasjonalbibliotekets fjellanlegg i Mo i Rana.

Riksarkivar Inga Bolstad og direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre med første lastebillass arkivmateriale, som nå pakkes for transport til Mo i Rana (foto: Arkivverket).
Riksarkivar Inga Bolstad og direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre på den første lastebilen som nå fylles med arkivmateriale for transport til Mo i Rana (foto: Arkivverket).

Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv skal samlokaliseres med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo i Rana og skal etter planen stå ferdig i 2021.

Men allerede nå starter prosessen med å flytte arkivmateriale nordover. 4500 hm arkiv skal de neste tre årene transporteres til Mo i Rana for lagring i automatlager. Med fulle magasiner i Oslo og Hamar åpner dette opp for å ta inn nytt materiale gjennom å frigjøre magasinkapasitet slik at mottaksstopp i Oslo og på Hamar delvis kan oppheves. Totalt har Arkivverket lagerplass til rundt 300 000 hyllemeter, i tillegg ligger nesten like mye arkivmateriale ute i statsforvaltningen, som skal ivaretas, oppbevares og tilgjengeliggjøres av Arkivverket.

Det er planlagt å flytte 1500 hyllemeter per år, og det skal i løpet av høsten gå 4-5 lastebillass til Mo i Rana. Arkivverket har identifisert aktuelle arkiver å flytte i pilotprosjektet for 2017, og disse arkivene utgjør 1500 hm, hvor 200 hm er aktuelt for å digitaliseres i Nasjonalbibliotekets digitaliseringsanlegg, blant annet Folketellingen 1920.

 – I dag har Arkivverket 1,6 millioner unike nettbrukere som benytter seg av våre digitale tjenester. Det er med andre ord stor interesse for vårt materiale rundt om i landet. Med dette samarbeidet øker vi digitaliseringstakten i Arkivverket. Vi har et mål om å digitalisere og tilgjengeliggjøre materiale uavhengig av hvor magasinene for arkivene er plassert. Brukerne skal også ha samme tilgang til arkivene uansett bosted, sier riksarkivar Inga Bolstad.