ENG
Kongsberg_Sølvverk

Manntall over sølvverksarbeidere på Digitalarkivet

Kongsberg Sølvverk var Norges største bergverk gjennom tidene målt i sysselsetting. I arkivene er det bevart manntall over tusenvis av arbeidere fra ulike år.

Manntallene gir personopplysninger som yrke, fødested, alder, tjenestetid, familie- og boforhold. Slike data er verdifulle for slektsgranskere og for annen historisk forskning.  

I 2017 ble Kongsberg Sølvverks arkiv overført fra Riksarkivet til Statsarkivet i Kongsberg. Samtidig mottok Digitalarkivet transkriberte manntallslister fra dette arkivet utført av Norsk Bergverksmuseum. Etter en lengre prosess med bearbeiding av materialet, er det nå tilgjengelig i søkbar form på Digitalarkivet. I alt inneholder materialet 6792 personposter fordelt på 8 transkripsjoner

De 8 listene består av manntall og personfortegnelser fra perioden 1711-1765. Dette inkluderer rene manntall, men også lister med fortegnelser over pensjonister, enker, funksjonærer og borgere.