ENG
NGS0057-15KR

Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski. Foto: Erik Borg

Mange samiske kilder – én inngang

Nå åpner den samiske søkeportalen Nuohtti. Bak satsingen står de nordiske riksarkivene og de samiske arkivene. Her kan du søke etter samisk arkivmateriale på tvers av institusjoner og landegrenser.

Foto av kvinne med samiske klær.
Inga Marja Steinfjell, leder for Samisk arkiv i Arkivverket.

Gå til portalen Nuohtti her.

– Lanseringen av Nuohtti er første skritt på veien mot å realisere en gammel drøm om å gi det samiske folket samlet tilgang til arkivmateriale med samisk relevans. Portalen inneholder en betydelig del av kildematerialet til samisk kultur og historie. Men det er fortsatt biter igjen å innlemme i portalen, sier leder for Samisk arkiv i Norge, Inga Marja Steinfjell.

– Samer har ulike relasjoner til arkiv. Og for et folk som ofte har befunnet seg i hendene på andre, kan den være ambivalent. Vi har gått fra å være objekt i andres arkiv, til nå å bygge arkivinstitusjoner og forvalte egne arkiv. 

– I Sápmi er det mange grunner til at vår historie er brutt og at koblingen bakover er borte. Arkivinstitusjonene har vært langt unna oss, og derfor er arkivportalen Nuohtti så viktig. Nuohtti bygger ned avstanden mellom urfolk og arkiv fordi vi kan nå arkivene der vi er. Derfor er Nuohtti viktig, og en byggestein for å bygge ned avstanden mellom folket og arkivene, sier Steinfjell. 

Søkeportalen skal gi tilgang til samisk materiale over hele Europa. Informasjon om samiske forhold og folk er spredt på en rekke institusjoner i mange land. 

– En digital portal er en god løsning for å gi tilgang til kulturarvsmateriale som er spredt på mange ulike institusjoner. Nuohtti etablerer en samlet digital tilgang til samisk kulturarvsmateriale, for det samiske folket. Denne måten å gjenskape tilgang til egen kulturarv på representerer en digital dekolonisering, sier Steinfjell.

I et demokratisk samfunn er det en fundamental rettighet for alle å ha enkel tilgang til informasjon om samfunnet man lever i. FNs erklæring om urfolk slår fast at «urfolk har rett til selvbestemmelse». Ved å utøve sin rett til å leve som urfolk, må det samiske folkets rett til og behov for tilgang til egen kulturarv anerkjennes, heter det i pressemeldingen om lanseringen.

Ansvaret for portalen ligger hos de samiske arkivene i Norge og Finland, samt riksarkivene i Norge, Sverige og Finland. 

Introduksjon

Nøkkeltall

 • 32 abm-institusjoner (arkiv, museer og bibliotek) bidrar nå med materiale til Nuohtti 
 • 95.000 objekter er på plass i Nuohtti 
 • 30.000 digitale objekter er inkludert i Nuohtti 
 • 5 likeverdige språk for all informasjon i Nuohtti: nordsamisk, norsk, svensk, finsk og engelsk 
 • 163 institusjoner i hele Europa ble kontaktet under kartleggingen av samisk materiale 
 • 59 institusjoner svarte at de har samisk materiale 
 • 40 institusjoner svarte at de er i gang med å digitalisere det samiske materialet 

Nordisk samarbeid 

 • Nuohtti er resultatet av et godt nordisk samarbeid. De ansvarlige for portalen er riksarkivene i Norge, Sverige og Finland, samt de samiske arkivene i Norge og Finland. Sverige har ikke noe eget samisk arkiv. De har etablert en egen arbeidsgruppe, NordSam for å følge opp Nuohtti og det nordiske samiske samarbeidet. 
 • Nuohtti er utviklet som en del av det nordiske prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som pågikk fra 2018–2021. Partnere i prosjektet har vært de samiske arkivene i Norge og Finland, Lapplands universitet (ledende partner) og universitetene i Oulu/Uleåborg og Umeå. 
 • Prosjektet ble finansiert av EU-programmet Interreg Nord

Etiske retningslinjer 

 • Det er utarbeidet et sett med etiske retningslinjer for bruk av arkivmaterialet i Nuohtti. De etiske retningslinjene er utarbeidet for å gi veiledning om respektfull bruk av materialet og for å gi den nødvendige konteksten angående urfolks rettigheter. 
 • Urfolk over hele verden har utarbeidet etiske retningslinjer for bruk av materiale fra sin kulturarv. Det er en vanlig oppfatning blant urfolk at lovgivning, f.eks. lov om opphavsrett, ikke i tilstrekkelig grad beskytter mot misbruk av kulturarvsuttrykk. 
 • Nuohtti vil kunne inneholde materiale som er å anse som kulturelt sensitivt. Det er typisk materiale som ikke er ment å bli delt utenfor fellesskapet. Eksempler på dette kan være bilder av menneskelige levninger, religiøse eller hellige gjenstander, seremonier og gravplasser. 

 

Det svenske Riksarkivet har laget en presentasjonsfilm om Nuohtti. Se den nedenfor.