ENG
BERR0319

(foto: Arkivverket/BERRE)

Arkivkonferanse: Looted, lost or hidden. Archives and politics

Arkiv kan være redskaper for makt eller motmakt i ulike samfunn. Historier har av ulike grunner blitt skjult i arkivene, eller arkivene har blitt holdt skjult for offentligheten. Noen arkiver har blitt forsøkt ødelagt. Konferansen "Looted, lost or hidden. Archives and Politics" den 27. februar ser nærmere på arkivenes sprengkraft.

Helt siden oldtiden har mennesker skapt arkiv som har dokumentert aktivitet av forskjellige slag. Ordning, oppbevaring og kunnskap om arkiver ligger som en grunnstein i nasjoners, gruppers og enkeltmenneskers identiteter. Forsvarlig oppbevaring og bruk av arkiver gir oss mulighet til å undersøke og finne kunnskap om fortiden. Men arkivet er et selektivt minne, det er både et verktøy for å huske og uttrykk for glemsel. Noen historier har av ulike grunner blitt skjult i arkivene, eller arkivene har blitt holdt skjult for offentligheten. Noen arkiver har blitt forsøkt ødelagt. Dette viser at det kan være sprengkraft i arkiver, fordi de kan være redskaper for makt eller motmakt i ulike samfunn.

Konferansen Looted, lost or hidden den 27. februar ønsker å peke på noen av de felt der arkiv og behandlingen av disse er blitt sentrale, både fordi de er undertrykt, bidrar som identitets- og fordomsskapere og eksempler på arkiv som blir forsøkt samlet og rekonstruert, nettopp fordi man ser at de mangler.

Konferansen passer for arkivansatte, arkivstudenter og ansatte i museer og bibliotek.

Konferansen finner sted 27. februar kl. 09.30-17.00 i Riksarkivet ved Sognsvann i Oslo og er et samarbeid mellom Preus museum, Arkivverket, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), Tidsskriftet Arkiv og forlaget ABM-media.
Konferansen er støttet av Fritt Ord.  

Se hele programmet på preusmuseum.no Her vil du også finne påmeldingslenke. Frist for påmelding er satt til 21. februar.

Engelsk versjon av programmet

Til arrangementet på Facebook