ENG
d7c66412f923b53ec2838159bf642de35697ccc467fd2

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kronprinsen besøker Arkivverket

(Pressemelding): H.K.H. Kronprins Haakon besøker Arkivverket ved Sognsvann i Oslo 1. september 2021 klokka 10.00.

Arkivverket tek vare på Noregs største samling av middelalderdokument. I perioden 2017- 2019 vart ei betydeleg mengd middelalderkjelder digitalisert og gjort tilgjengeleg for alle på Digitalarkivet.no. Det opnar for ny bruk og forsking.

Kronprinsen vil under besøket få høyre meir om arbeidet med digitalisering av middelalderkjeldene, og kva moglegheiter bruk av teknologi/kunstig intelligens på nær 1000 år gamle kjelder gir. På programmet står også ei omvisning i middelaldersamlinga i Arkivverket sine magasin.

Arkivverket har som ambisjon at alle dokument frå middelalderen (i Arkivverket si samling) skal vere tilgjengelege digitalt innan det store jubileet i 2024, då det er 750 år sidan Magnus Lagabøte innførte den første lova som gjaldt for heile Noreg (Landslova).

Ordførar i Oslo, Marianne Borgen, vil også vere til stades under kronprinsbesøket.

Tid: Onsdag 01. september kl. 10.00

Stad: Riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo, Sognsveien 221.

Pressekontakt og påmelding

seniorrådgjevar i Arkivverket, Helen Daae Frøyseth, tlf. 48 22 09 92.

Presse som ynskjer akkreditering til besøket må søkje om dette ved å sende ein e-post til helfro@arkivverket.no, innan tysdag 31. august klokka 14.00. På grunn av koronapandemien og omsynet til smittevern kan vi bli nøydd til å avgrense talet på presse. Vi ber om forståing for dette.

RA, Riksarkivets diplomsamling, F06_L0002- Dokument nr. 4, 1344.jpg
Dok. nr. 4: Hyllingsbrev 17.7.1344 frå bymennene i Nidaros, Bergen, Oslo og Tønsberg, bøndene og almuen i Stjørdalsfylke, Gauldalsfylke, Namdalsfylke, Sunnmøre, Sunnhordland, gulatingsmennene og bøndene av Hordaland om at dei hyllar Håkon (6. Magnusson) som konge i samsvar med dei brev som er sett opp om dette, og kong Magnus 7. Eirikssons tidlegare forordning (Arkivreferanse: Arkivverket/RA, Riksarkivets diplomsamling, F06/L0002- Dokument nr. 4, 1344).