ENG
DSC_0137

Steilneset minnested i Vardø for 91 trolldomsdømte ble åpnet av HM Dronning Sonja sankthansaften 2011. Båten til venstre er kongeskipet. Foto: Solbjørg Ellingsen Fossheim, Arkivverket.

Kongens heder

Fredag 16. august tildeles Liv Helene Willumsen Kongens fortjenstmedalje for sin store forskningsinnsats på flere fagfelt og sin formidling av historie til et bredt publikum. Store deler av forskningen er basert på arkivkilder i Arkivverket.

Arrangementet finner sted i Statsarkivet i Tromsø – et sted som er helt i mottakerens «ånd». Da Liv Helene Willumsen var ansatt i Statsarkivet i Tromsø, arbeidet hun i flere år med å ordne og katalogisere nåværende Tromsø kommunes eldre arkiver (Tromsø, Ullsfjord, Hillesøy og Tromsøysund kommunearkiv). Hun ordnet også arkivet etter Tromsø lærerskole, samt forberedte etableringen av Interkommunalt Arkiv Troms. Willumsen har basert det meste av forskningen sin på kilder i Arkivverket. Blant annet har hun møysommelig transkribert tingbøker og andre kilder fra 1600-tallet med vanskelig gotisk skrift og gjort dette tilgjengelig for allmennheten. 

Ekstraordinær forskningsinnsats

Liv Helene Willumsen er professor emerita i historie ved Universitetet i Tromsø. Hun har to doktorgrader: en i historie om trolldomsprosesser i Finnmark og Skottland fra University of Edinburgh og en i litteratur fra Universitetet i Bergen om forfatteren Regine Normann.

Gjennom forskningen sin har hun løftet frem et omfattende og betydningsfullt kildemateriale knyttet til trolldomsprosessene i Finnmark og Skottland. Mye av dette kildematerialet har hun gjort tilgjengelig for allmennheten ved å utgi kildeutgaver. Ikke bare har hun publisert transkriberte originalkilder, men også utgitt samme kilder i engelsk utgave, noe som har gjort stoffet kjent internasjonalt. Dessuten har hun utgitt kildematerialet fra Finnmark i moderne norskspråklig utgave.  

Willumsen har gjennom hele sin forskning løftet kvinner, særlig fra Nord-Norge, frem fra fortidens mørke. Forskningen hennes har dessuten vist hvordan kvinner har blitt behandlet og gir et godt innblikk i kvinnesynet til rettens embetsmenn i tidligere tider.

Formidling til folk flest

Liv Helene Willumsen har interessert seg for Regine Normann (1867–1939), den første kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge som slo gjennom i norsk litterær offentlighet. Willumsens engasjement har medvirket til kulturfestivalen Reginedagan i Bø i Vesterålen, Stiftelsen Regine Normann og utgivelser av kommentarutgaver av Regine Normanns forfatterskap. Gjennom dette er bøkene blitt tilgjengelige for dagens lesere enten det er barn, unge eller voksne.

Liv Helene Willumsen har også vært helt sentral i etableringen av Steilneset minnested i Vardø, minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. Under denne forfølgelsen ble 91 fortvilte mennesker, de fleste kvinner, henrettet fordi rettsmyndighetene mente at de var skyldige i trolldom. Willumsen har skrevet kildebaserte tekster til de 91 tavlene i minnehallen på Steilneset. Minnetavlene gir nærhet til 1600-tallsmenneskene, den brutale torturen, datidens trosforestillinger, frykten for djevelen og for samisk magi.

Hun er en strålende forteller som også aktivt har deltatt i å utforme et undervisningsopplegg for barn og unge med utgangspunkt i Steilneset minnested. I tillegg til trolldomsprosessene har opplæringen satt søkelys på dagens holdninger til fordommer og annerledeshet. Dette undervisningsopplegget har fått oppmerksomhet langt utenfor landets grenser.

Historien om ti trolldomssaker

Arkivverket ba Liv Helene Willumsen om å lage en liste over de 10 trolldomssakene som hadde gjort sterkest inntrykk på henne. Vi fikk ikke bare en navneliste, men fortellingene om ti kvinner og menn som alle mistet livet etter å ha vært beskyldt for trolldom, noen etter ulovlig tortur, andre etter langvarig press. Uansett om man tilsto eller nektet ble resultatet det samme, å bli brent på bål, enten levende eller død.
Liv Helene Willumsens artikkel "De ti vanskeligste trolldomsprosessene i nord"

Arkivverket gratulerer Liv Helene Willumsen og takker for et mangeårig godt samarbeid og fremragende formidling av våre kilder.