ENG
MagnusLagabøte-tekstkritisk

Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov

Ny bok i serien Norrøne tekster: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov del I-II. Norrøn tekst med fullstendig variantapparat. Utgitt ved Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck

Dette er en ny, tekstkritisk utgave av Magnus Lagabøtes landslov. Utgaven er basert på 43 håndskrifter i norrøn språkform samt fragmenter av ytterligere 50 håndskrifter, alle med tekstkritisk verdi. Teksten er gjengitt etter Holm Perg 34 4to, og all innholdsmessig variasjon i de øvrige godt 90 håndskriftene er registrert i det omfattende variantapparatet. Utgaven legger dermed til rette for ny forskning på landsloven.

MagnusLagabøte-tekstkritisk

 

Utgivelsen er en del av det rettshistoriske Landslovprosjektet 2014–2024 som Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, organiserer.

Dette er nr. 9 i serien "Norrøne tekster". Serien er godkjent vitenskapelig publiseringskanal. Kjeldeskriftkommisjonen er redaksjonsråd for serien.

Utgaven er fordelt på 2 bind. Angitt pris gjelder samlet for begge bind.

Boken kan bestilles fra bokbestilling@arkivverket.no. Pris kr 350,-Porto kommer i tillegg.