ENG
L_2195Fo30141705020017

Mor og barn tar skjul i en fjellsprekk utenfor Narvik under tyskernes bombardement av byen (Original bildetekst). Ukjent fotograf. For kommersiell bruk av bildet, ta kontakt med NTB/Scanpix.

Kilder om krigføringen i Nord-Norge publisert i Digitalarkivet

Nå kan du bla deg gjennom ca. 30 000 dokumentsider fra den norske hærens krigføring i Nord-Norge våren 1940.

Arkivverket har nå publisert kilder fra det rikholdige arkivet etter Forsvarets krigshistoriske avdeling i Digitalarkivet.

Innholdsfortegnelsen til de 35 digitaliserte arkivboksene finner du her.

Det er arkivsaker fra 6. divisjon som omfatter de tre nordligste fylkene som er digitalisert. I divisjonen inngikk IR 15 Sør-Hålogaland, IR 16 Nord-Hålogaland, Alta bataljon, Varanger bataljon samt en del spesialstyrker.

Arkivet har et veldig variert innhold. Utgangspunktet er kommenterte manus til bokserien Krigen i Norge, men det er også store mengder med innsendte originaldokumenter fra krigens første år. Det er rapporter og dagbøker fra befalet som deltok i kampene, korrespondanse og personallister fra stabene og feltarkiv i form av notater og løse lapper med meldinger og ordrer. Det er også innslag av fotografier og håndtegnete kartskisser.

Materialet fremstår ganske kaotisk og vanskelig tilgjengelig, men har du interesse og tid kan du finne spennende dokumentasjon fra krigen i nord som få eller ingen har sett tidligere. Du kommer tettere på dramatikken i dette arkivet enn hva som er vanlig.

Vi har plukket ut noen eksempler på hva du kan finne fra kampene i og rundt Narvik på Digitalarkivet. Bilder av kildene kan du se i bildeserien nedenfor.

1. Det er en veldig interessant rekke med innkomne meldinger og telefoner til Distriktskommando Nord-Norge. Alt ble loggført, så her kan man følge alt kommandosentralen fikk vite om gjennom hele kampperioden 10. april – 9. juni 1940, time for time. Hvilke aksjoner og reaksjoner som var nødvendige som følge av meldingene er også loggført, så den mest komprimerte fremstillingen av kampene i Nord-Norge finner du over disse 312 sidene.

2. Telefonnotater fra løytnant Kyllingmark 16. april 1940. Han var del av en norsk styrke stasjonert på Bjørnfjell, som måtte kapitulere for tyske bergjegere denne dagen. Seks norske soldater falt i kampene.

3. Rapport fra oberstløytnant Nils Christoffer Bøckman om Trønderbataljonens (IR 12) deltagelse i krigen i Nord-Norge. Bataljonen led store tap ved kampene i Gratangen under Bøckmans ledelse.

4. Skjema for rapport om deltakelse i krigen i Norge 9. april til 9. juli 1940 fra oberst Konrad Sundlo. Han var sjef for de norske styrkene i Narvik 9. april og beordret umiddelbar nedleggelse av våpnene ved det tyske angrepet. Sundlo avslutter sin rapport med: «Jeg deltok ikke i krigen. Derfor ingen rapport».

5. Like fullt skrev oberst Sundlo året etter en fyldig rapport på 11 sider om krigsoperasjonene i Ofoten 1940. Bestiller var det NS-opprettede Instituttet for Historisk Forskning. Sundlo var NS-medlem og ble dømt for landssvik etter krigen for en rekke forhold.

6. Tegningsskisse fra kamphandlingene 17. mai 1940, laget av O. Andersen i 2. tropp.

7. Flyfoto fra Øsevanns sydende tatt av løytnant Kyllingmark 28. april 1940 kl. 11.30. Standplass for luftvernmitraljøse er merket med «X» på bildet.

8. Dagbok fra felten, Hålogaland flyveavdeling 10. april 1940.

9. Lister over personell som var aktuelle for tildeling av fransk minnemedalje i 1960.

 


Gå til innholdsfortegnelsen til de 35 digitaliserte arkivboksene.

6. divisjon er i løpenummer 120-157. Materialet er organisert slik at det fra divisjonsstaben kommer først, deretter regimentene, så bataljoner og kompanier og til slutt spesialstyrkene.