ENG
2022_10_05_SB_Nasjonal_Biblioteket_010

Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets nye fjellanlegg i Mo i Rana. Foto: Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen.

Her skal den norske kulturarven bevares til evig tid

I Arkivverket og Nasjonalbibliotekets nye fjellanlegg i Mo i Rana skal den norske kulturarven bevares trygt de neste tusen årene ved hjelp av avanserte tekniske løsninger. Nå står det enorme anlegget klart, og tirsdag 31. januar ble det åpnet av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– I Mo i Rana har vi i Norge et høyteknologisk anlegg i verdensklasse, nå med nye imponerende fjellhaller og sikringsmagasiner. Her vil viktige deler av kulturarven og historien vår – både arkiv- og bibliotekmateriale – bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sier Anette Trettebergstuen.

Dette er en del av et større samarbeid mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om bevaring og digitalisering av Arkivverkets materiale.

– Historie skal bevares for at vi skal bli klokere og lære av og med den. Derfor er det også avgjørende at rikdommen i fjellet gjøres tilgjengelig digitalt, slik at alle enkelt kan ta den i bruk. Dette er et viktig mål for regjeringen, og her gjør Arkivverket og Nasjonalbiblioteket en strålende jobb sammen for oss som lever i Norge i dag, og for alle som skal komme etter oss, sier Trettebergstuen.

Enorme dimensjoner

Det nye fjellanlegget er så stort at Nidarosdomen kunne fått plass inne i det. Det består av to nye haller med arkivmagasin og et digitalt sikringsmagasin og er bygget i tilknytning til Nasjonalbibliotekets eksisterende fjellanlegg i Mo i Rana. Magasinene gir plass til hele 110 000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale.

– Dette blir vårt mest moderne magasin og er svært viktig i vårt digitaliseringsarbeid. Dokumentene skal bevares her, men blir også digitalt tilgjengelige og søkbare og berikes ved hjelp av teknologi med informasjon om arkivenes historiske kontekst. På denne måten bærer samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket frukter som kommer hele Norge til gode, inn i evigheten, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Den nye hallen og det nye digitale sikringsmagasinet gjør at vi kan ta vare på både papir, film, magnetbånd og digitale filer på en mer effektiv og ikke minst sikrere måte. Vi får større kapasitet, men det aller viktigste er at framtidas generasjoner sikres tilgang til enda mer av kulturarven, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Foto av tre kvinner og én mann som står foran et samlebånd. På samlebåndet står kasser med bøker.
Kulturminister Anette Trettebergstuen (til høyre) sammen med ass. byggherredirektør i Statsbygg Kristin Fevang, riksarkivar Inga Bolstad og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Foto: Karolina Gorzelanczyk/Nasjonalbiblitoteket.

Arkiv med teknikk og sikkerhet i verdensklasse

De neste ti årene skal fjellhallene fylles med historisk materiale. Tilrettelagte logistikksystemer og automatisering i det nye anlegget gjør at prosessen med å få materialet inn og ut av fjellet kan skje sikkert og effektivt. Dette betyr at tilgjengeligheten til materialet øker i betydelig grad.

Lavt oksygennivå forhindrer at det oppstår brann, og jevn temperatur sikrer at materialet bevares under de beste forhold.

Unikt anlegg

Nasjonalbiblioteket har også fått ansvar for å digitalisere kulturarvmateriale for arkiv, bibliotek og museer i hele landet. Et nytt digitalt sikringsmagasin i fjellet mangedobler kapasiteten for digital lagring av det kulturhistoriske materialet.

Det nye anlegget vil, sammen med Arkivverkets etablering i Rana og Nasjonalbibliotekets oppdrag med å digitalisere hele den dokumentbaserte kulturarven, gjøre Rana til et unikt senter for arkiv, bibliotek, digitalisering og bevaring, både i Norge og internasjonalt.

Byggeprosessen

Statsbygg startet arbeidet med å sprenge ut bergrom til fjellhallene i 2018. Prosjektet har en kostnadsramme på 850 millioner kroner.

– Det er en stor glede for meg å representere Statsbygg når vi nå markerer ferdigstillelse av utvidelsen av fjellanlegget i Mo i Rana innenfor tid og kost, sier assisterende byggherredirektør Kristin Fevang.

Nasjonalbibliotekets og Arkivverkets fjellanlegg i Mo i Rana

  • Nasjonalbibliotekets første sikringsmagasin i Mofjellet ble ferdigstilt i 1993.
  • I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av fjellanlegget for Nasjonalbiblioteket.
  • Ved årsskiftet 2015/2016 kom Arkivverket inn i prosjektet.
  • I 2017 mottok Statsbygg oppdrag om gjennomføring av et samlet prosjekt.
  • I september 2018 startet sprengingen i fjellet.
  • Fjellanleggets samlede gulvareal er på ca. 12 000 kvadratmeter.
  • Gulvarealet er ca. 5500 kvadratmeter. Målt ut fra normale etasjer tilsvarer dette ca. 15 500 kvadratmeter.
  • Fjellanleggets volum er ca. 111 000 kubikkmeter.
  • I fjellanlegget skal historiske dokumenter fra Arkivverket bevares under spesielt tilpassede forhold sammen med Nasjonalbibliotekets samlinger av film, foto, bøker, aviser og tidsskrifter.