ENG
Inga-Bolstad-ny-arkivlov

Her er Arkivverkets høringsuttalelse

Her kan du lese Arkivverkets høringsuttalelse til nytt arkivlovforslag.

– Den løpende teknologiske utviklingen stiller store krav til innovasjon innen arkivfaget. Hvordan fange og bevare dagens datamengder på en trygg og effektiv måte? I det nye forslaget til arkivlov har Kulturdepartementet satt et tydelig mål om at loven ikke må være til hinder, den må stå seg i møte med teknologisk utvikling. Det er vi i Arkivverket glade for. 

Det er en kommentar fra riksarkivar Inga Bolstad om forslaget til ny arkivlov som nå er ute på høring. Vil du vite mer?

Her kan du lese høringsuttalelsen fra Arkivverket i sin helhet (Pdf lastes automatisk ned)

Høringssvaret ligger også tilgjengelig på regjeringens nettside