ENG
Mohr071

Foto: Conrad Mohr

Fritidsfoto på Digitalarkivet

Hva gjør egentlig nordmenn når de har fri? Arkivverket markerer Arkivdagen med å vise fram bilder av fritidsaktiviteter gjennom tidene på Digitalarkivet.

IMG_0211
Riksarkivar Inga Bolstad tilbringer ofte fritiden ute i naturen. Foto: Privat.

Tema for årets arkivdag i Norden er «fritid». Blant de nær 58 000 fotografiene vi har gjort tilgjengelig på Digitalarkivet, ligger mange eksempler som viser ulike fritidsaktiviteter. Vi har derfor plukket ut noen av dem og laget fotoalbum for de ulike aktivitetene. Se lenker lenger ned i saken.

– I et år der vi har fått ekstra begrensninger er hva vi velger å fylle fritiden med viktigere enn noen gang, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Selv liker jeg å tilbringe helgene på tur i frisk luft, særlig på fjellet. På ski om vinteren og om sommeren er målet å bestige minst ett nytt fjell!  Hva fylte folk fritiden sin med i 1900, eller på 1950-tallet? Kanskje kan bildene våre på Digitalarkivet gi et lite innblikk.

Hva er fritid? Vi kan definere fritid som den tiden i løpet av døgnet da en ikke sover, spiser eller utfører pålagte oppgaver eller arbeid. Fritiden omfatter altså den delen av en persons liv som han eller hun mer eller mindre fritt kan bestemme over selv. Fritid blir gjerne fylt med lystbetonte aktiviteter som er fri for stress og bekymringer.

Bildene vi har valgt ut viser typiske fritidssysler som lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv, underholdning og reiser. De fleste bildene i albumene er hentet fra Billedbladet NÅs arkiv og er fra 1950-tallet, men det er også mange andre bilder, særlig fra tidlig 1900-tall. Klikk deg inn på din favorittaktivitet og bla i flere tusen fotografier. God fornøyelse!


Hva er Arkivdagen?

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden. Målet er å gi folk innblikk i hva som finnes i arkivene og vekke interesse for arkivene som nasjonens hukommelse. I 2020 markerer Arkivverket dagen digitalt.