ENG
NTB_rx5c9E7MiqA

FNs generalsekretær Trygve Lie legger en kopi av FN-pakten i grunnsteinen til hovedkvarteret i New York, 24. oktober 1949. Foto: AP Photo. © NTB.

FN-arkiv publisert på Digitalarkivet

I år er det 75 år siden Trygve Lie ble FNs første generalsekretær. I den anledning har Arkivverket gjort kilder fra tiden hans i FN tilgjengelig på digitalarkivet.no.

Gå til de publiserte kildene. 

Arkivene dokumenterer FNs tidlige fase på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet, med problemstillinger knyttet til blant annet Israel-Palestina-konflikten, Korea-krisen og problemene på Balkan og i Berlin. Frontlinjene og konfliktene i den kalde krigen i Europa og Asia ble viktige temaer for FN med Trygve Lie som generalsekretær.

– Opprettelsen av FN er en viktig del av verdenshistorien, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Arkivverket jobber hele tiden med å gjøre sentrale kilder til vår historie tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Kildene etter Trygve Lie og hans tid i FN er nok av størst interesse i Norge, men deler av materialet vi nå legger ut kan også vekke oppsikt internasjonalt.

Unike kilder

De Forente Nasjoner (FN) ble opprettet for å hindre mer krig og uro, i en tid da verden var sterkt preget av to verdenskriger. Da Trygve Lie gikk inn i rollen som generalsekretær, erklærte han at FN hadde store utfordringer å løse. I hans takketale, som nå er publisert på Digitalarkivet, sa han følgende: «We have to try and bring back security and decent standards of living to peoples broken by war and threatened even now by the terror of famine. That is the task which faces the United Nations.»

Til sammen er det publisert drøyt 17 000 sider fra Lie-arkivet i Digitalarkivet. Du kan bla i korrespondanse, taler, referater fra møter og pressekonferanser. FN har selv mye materiale fra tida da Trygve Lie satt som generalsekretær. En del av materialet som nå er publisert vil sannsynligvis være duplikater av deler av kildene som FN selv besitter. Men mye av materialet er unikt og vil kunne gi ny innsikt i oppgavene til FN og for generalsekretæren de første årene etter opprettelsen av organisasjonen.

Lie-arkivet inneholder også materiale fa Trygve Lies tid i London under 2. verdenskrig. Dette er materiale som vil bli publisert på Digitalarkivet i forbindelse med Arkivverkets vårslipp av kilder 9. april.