ENG
DA fotoløsning

Finn bilder enklere

Digitalarkivet har fått nytt bildesøk. Ny teknologi og mer brukervennlig design gjør det enklere å finne bilder.

Du finner det nye bildesøket her.

Foto er en viktig del av nasjonens hukommelse. Bilder viser hvordan ting har vært, og har blitt brukt til dokumentasjon, og kan gi nyttig innsikt når man ser på de seinere. Både private og offentlige arkiver inneholder et stort antall bilder, og det er viktig for ettertiden å kunne se foto både i den sammenhengen det ble tatt i og ble bevart i.

Starten på det nye Digitalarkivet

Bildesøket er den første tjenesten i Digitalarkivets nye og mer brukervennlige design. Etter hvert vil det komme flere tjenester, som søk i dokumenter og søk i lyd og video. 

Finner bilder med kunstig intelligens og metadata

Det nye bildesøket bruker kunstig intelligens for å søke etter bilder i arkivet, og kombinerer dette med å søke i metadata. Dette er en helt ny måte å søke på, og gjør at man både flere treff, og andre typer treff enn tidligere. Kunstig intelligens søker i det som vises på bildet. Metadata er fremdeles viktig for å få gode søketreff, men kunstig intelligens gir nyttige treff av det visuelle, som vi ikke kan sette nok metadata på. I bildesøket kan du velge om du vil bruke det kombinerte søket, eller hver av søkemåtene enkeltvis. 

Bilder – nå en integrert del av Digitalarkivet

Til nå har Digitalarkivet vært lite egnet til tilgjengeliggjøring av foto og bilder har ligget i en frittstående løsning (Fotoweb). Den gamle løsningen vil være i drift en stund til, ettersom ikke alle bildene er overført til den nye tjenesten i Digitalarkivet enda. Med det nye bildesøket har foto blitt en integrert del av Digitalarkivet. Det tar Digitalarkivet ett steg nærmere målet om å bli en fellesløsning, for alle formater, for både offentlige og private arkiver og bevaringsinstitusjoner. 

Gradvis utvikling og involvering for gode løsninger

Arkivverket gjør nye tjenester tilgjengelige så snart de er gode nok til å ta i bruk – selv om de ikke er helt komplette og ferdige. Det nye bildesøket ble åpnet for bruk 9.januar 2024, og vil framover oppdateres med nye funksjonaliteter. Bildesøket blir enda bedre etter hvert som det fylles med flere bilder. Ettersom bildesøket bruker kunstig intelligens, kan flere bilder legges til enklere og raskere. 

Mange venter på foto-løsningen

Museer, bevarings- og arkivinstitusjoner har ventet på å få laste inn sine bildearkiver. Vi tester nå en løsning hvor de kan laste opp foto i Arkivdigitalisering, men ikke alle funksjonene der ferdige. Blant annet trengs en ny modul for å påføre metadata på en effektiv måte. Imidlertid kan man søke med kunstig intelligens i bilder som er lastet opp. Arkivverket vil samarbeide med arkiv-, museums- og bevaringssektoren for å utvikle de siste delene slik at det blir en god tjeneste også for dem. Bildene derifra vil gjøre Digitalarkivets bildesøk enda bedre.