ENG
Tollbilde båtkaptein med logo

Et lite steg nærmere helhetlig informasjonsforvaltning

Arkivlovutvalget anbefalte at vi måtte tenke nytt rundt journalføringsprinsippet og finne nye tilnærminger til hvordan holde oversikt og gi grunnlag for innsyn i forvaltningen. Sandkasseprosjektet med Tolletaten testet og gir læring om hvordan det kan realiseres.  

Tolletaten har gjennomgått omfattende digitaliseringsprosesser de siste årene, blant annet for å håndtere den store økningen i volum av varer som krysser grensen. For å løfte informasjonsforvaltningen, ønsker Tolletaten å se dokumentasjonsforvaltning og dataforvaltning i sammenheng. 

I grensekontrollen bruker etaten løsningen «kontrollstøtte», og dette ble brukt som case til å teste om arkivhensyn og offentlighet kan ivaretas av standarder brukt i Felles datakatalog.

Tenk tidlig på hvordan hensyn kan ivaretas

andre_neergaard Profil.jpg
André Neergaard, underdirektør i Tolletaten.

Standardene som ble testet ut i prosjektet kan delvis brukes til å ivareta arkiv og offentlighet. Et eksempel er å gi gode beskrivelser av datasettene, noe som kan gjenbrukes ved overføring til Arkivverket og publisering i Digitalarkivet. 

– Det var avgjørende for Tolletaten å kunne sikre og dele strukturerte og ustrukturerte data. Sandkassen har gitt oss mulighet til å utforske og legge grunnlaget for en fremtidsrettet og effektiv data- og informasjonsforvaltning, sier André Neergaard, underdirektør i Tolletaten. 

Å lykkes med offentlighet, informasjonsforvaltning og dokumentasjonsforvaltning er altså overlappende aktiviteter – og det er lurt å tenke på disse tidlig i utviklingsløpet. 

Ser klarere grenseflater

I prosjektet har vi funnet en tilnærming hvor Tolletaten kan gjøre opplysninger om sine datasett tilgjengelig i Felles datakatalog, og gjøre de samme datasettene søkbare for offentlighet gjennom eInnsyn. 

– Prosjektet har vist oss et eksempel på hvordan eInnsyn og Felles datakatalog kan utfylle hverandre for å gi mer offentlighet på en effektiv måte sier Nina Olsen Munthe, fung. avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Samtidig ser vi også at dataene må beskrives på en måte som gjør det mulig for innbygger å finne ønsket informasjon.

Bruk av generiske standarder forenkler

Arkivverket jobber med å kartlegge behov for ny standardisering som skal komme i kjølvannet av Noark. Noark og standardene i Felles datakatalog er standarder som er ment for ulike formål og har ulik innretning. Likevel er det viktig læring fra prosjektet at disse i fremtiden potensielt kan inngå som en del av et sett med standarder på arkivområdet. 

 – Prosjektet med Tolletaten viser at det allerede ligger til rette for å tenke nytt rundt standarder, arkivlov og i prinsippet også offentlighetsloven. Vi har lært mye om mulighetene for å ta i bruk nye metoder, og vil jobbe videre med hvordan og hvilke metoder og standarder som bør være førende, sier Espen Sjøvoll, områdedirektør i Arkivverket.