ENG
Inga-Bolstad-ny-arkivlov

Endringer i riksarkivarens forskrift fra 1. mars

Arkivverket sendte forslag til endringer i riksarkivarens forskrift på høring 11. mai 2021. Intensjonen har vært å oppdatere og forbedre forskriften innenfor gjeldende regelverk, i påvente av en større revisjon som naturlig vil skje når ny arkivlov trer i kraft.

 

Riksarkivaren har vedtatt endringsforskriften, og endringene vil tre i kraft 1. mars 2022.

Hva er nytt?

Endringene er i kapittel 1, 2, 3, 5, 7 og 8.

Det er blant annet tydeliggjøring av krav i kapittel 2 og 3, i kapittel 5 åpnes det for flere filformater ved avlevering av digitale arkiver, i kapittel 7 er det nye bevaringsregler for fagskoler, høyskoler og kommunens arbeid med tilskudd til bolig.

Arkivverket har mottatt mange gode innspill, også til forhold som ikke har vært på høring. Disse innspillene vil Arkivverket ta med videre i arbeidet.

I hovedsak er forslaget til endringene gjennomført. På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene er det inntatt omformuleringer og presiseringer som bidrar til klargjøring. Forslagene til endringer i §§ 7-11, 7-26 og 5-16 gjennomføres ikke, og forslaget til endring i kapittel 8 justeres. Arkivverket mener at det her er behov for videre utredninger og arbeid som følge av innspillene som er mottatt.

Arkivverket takker for engasjement og gode innspill fra høringsinstansene.

Les kunngjort endringsforskrift i Norsk Lovtidend