ENG
Pa 1503 - Stavanger Drilling AS, Aleksander L. Kielland plattformen dekksdagbok bilde 3

Dekksdagbok fra Alexander L. Kielland-plattformen. Den ble hentet ut av vraket etter at plattformen var tatt til land i 1983.

Dokumentasjon om Alexander Kielland-ulykken tilgjengelig på ny nettside

Norsk Oljemuseum har lansert en ny nettside der de har samlet dokumentasjon om Alexander Kielland-ulykken. Arkivverket har bidratt med over 200 000 dokumentsider.

Nettsiden om Kielland-ulykken finner du her.

27. mars 1980 kantret oljeplattformen “Alexander L. Kielland”, da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Det er den største industrielle ulykken i norsk historie, og 123 mennesker døde. Ulykken preget norsk offentlighet i lang tid etterpå. Senere fikk ulykken ny aktualitet, og i 2021 konkluderte Riksrevisjonen med at de etterlatte og overlevende hadde fått for dårlig oppfølging. I tillegg kritiserte Riksrevisjonen myndighetene for manglende tiltak i forkant av ulykken, og for dårlig kartlegging i etterkant. 

Dokumentasjon samlet på ett sted 

I 2021 fikk Norsk Oljemuseum i oppdrag fra Stortinget å samle artikler, bilder og dokumentasjon om ulykken og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Målet med prosjektet har vært å belyse saken og så langt det er mulig bidra til at pårørende, overlevende og andre berørte etter ulykken får svar på spørsmål. I tillegg skal dokumentasjonen som nå er samlet på ett sted, danne grunnlag for forskning, artikler, utstillinger med mer. 

Flere kilder åpnet for allmennheten 

Arkivverket har bidratt med å digitalisere over 200 000 sider med informasjon om Alexander Kielland-ulykken. Vi har samarbeidet med Norsk Oljemuseum om å gjøre flere dokumenter om ulykken tilgjengelige og gjøre materialet mulig å søke i på prosjektets nettside og på Digitalarkivet.

Flere rapporter som inntil nylig var klausulerte, er nå åpne for alle. Her finner du blant annet avhør av overlevende, styreprotokoller og underlagsrapporter fra granskingen av ulykken. 

Andre dokumenter er nå digitalt tilgjengelige, men er sperret for innsyn grunnet sensitivt innhold.

Mer informasjon om hvordan du kan søke innsyn til faglige eller personlige formål finner du her.

Tips Norsk Oljemuseum

Nettsidene er under utvikling og vil jevnlig bli oppdatert med nytt stoff i løpet av hele 2024. Har du forslag til stoff som du mener bør være med? Send en e-post til Norsk Oljemuseum.