ENG
BERR9384

Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2020

Arkivverket deler hvert år ut utviklingsmidler på arkivfeltet med formål å styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner.

Arkivutviklingsmidlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. Arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv har vært invitert til søke.

Kulturdepartementet har i år bevilget 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, der deler av tilskuddsrammen skal gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.

Fristen for å søke om utviklingsmidler var 1.oktober. Det kom inn totalt 76 søknader fra museer, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, med mer. I år som tidligere år kom det inn flest søknader til innsatsområdet for bevaring og digitalisering av privatarkiv. Flere søkte også på innsatsområdet Digitalarkivet i et økosystem, der flere utviklingstiltak omhandler beriking og kobling av metadata fra både offentlige og private arkiver.

Se fullstendig søkerliste (nedlastbar pdf) 

Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge i desember 2020.

·  Arkivutviklingsmidler for 2020: 12 millioner kroner

·  Totalt antall søknader: 76

·  Total søkersum: 30,8 millioner kroner

  • Digitalarkivet i et økosystem: 5,2 millioner og 13 søknader
  • Digitalt skapte privatarkiv: 1,3 millioner og 2 søknader
  • Bevaring og digitalisering av privatarkiv: 22,2 millioner og 52 søknader
  • Annet: 2,1 millioner og 9 søknader