ENG
BERR9588

Disse har søkt arkivutviklingsmidler i 2018

Riksarkivaren deler hvert år ut arkivutviklingsmidler som skal styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Arkivverket har i år mottatt 102 søknader på til sammen 35,4 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner. Se full liste av søkere nederst i saken!

Arkivutviklingsmidlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for denne stønadsordningen er offentlige og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og historiske arkiv.

Kulturdepartementet har i år bevilget 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, en økning på to millioner fra 2017. Åtte millioner kroner er øremerket innsatsområdet privatarkiver.

Fristen for å søke om utviklingsmidler var 15. september. Det kom inn totalt 102 søknader fra museer, interesseorganisasjoner, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, med mer. 

– Det er en stor interesse for både utviklingsprosjekter og konkrete bevaringstiltak i alle deler av landet. Det er tydelig at det fortsatt er et stort behov og engasjement for å bevare og formidle arkiv som dokumenterer privat samfunnssektor (private bedrifter, organisasjoner, personer o.l.). Et tydelig trekk blant søkerne fra offentlig sektor er kort sagt digitalisering, sier fungerende fagdirektør Stein Utstumo i Arkivverket.

 • Arkivutviklingsmidler for 2018: 12 millioner kroner

 • Totalt antall søknader: 102

 • Total søkersum: 35,4 millioner kroner
  • Privatarkiv, søkersum: 25 millioner kroner fordelt på 81 søknader
  • Offentlig sektor, søkersum: 10,4 millioner kroner fordelt på 21 søknader.

 • Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge i desember

Innsatsområde privatarkiv

Flest søknader gjelder prosjektmidler til bevaring, tilgjengeliggjøring og digitalisering av privatarkiv. Det er også søknader som gjelder utvikling av bevaringsplaner for privatarkiv, sektorbevaring og metodikk for bevaring av fagsystemer i privat sektor. Søknadene kommer fra alle typer bevaringsinstitusjoner og enkelte andre virksomheter. Det er god geografisk spredning blant søkerne. 

Innsatsområde dokumentasjonsforvaltning og arkiv offentlig sektor

Flest søknader fra offentlig sektor gjelder prosjektmidler til digitalisering og tilgjengeliggjøring av ulike papirarkiv. I tillegg er det sendt inn søknader om bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale samt metodikk for dette. Det er også for offentlig sektor en god geografisk fordeling og en fordeling på både kommunal og statlig sektor.

Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge i desember.

Last ned

 • Utviklingsmidler søkerliste 2018
  82.5 KB