ENG
_VB02899

Foto: Vegard Breie/Arkivverket

Dispensasjon fra Noark-plikten

Arkivverket gir generell dispensasjon fra Noark-plikten, etter visse forutsetninger. Dette gjelder for fagsystemer med journalpliktig dokumentasjon, hvor dokumentasjonen kun skal bevares i inntil 10 år.

Dispensasjonen gis dersom fagsystemet oppfyller bestemte kriterier, blant annet at der dokumentasjonen bare skal bevares i inntil 10 år, og at systemet kan lage offentlig journal. Det er viktig at virksomhetene sjekker om fagsystemet oppfyller kriteriene, og detaljert informasjon og en sjekkliste finner du her.

I kommunal og fylkeskommunal sektor er skoleskyss og gravetillatelser saksområder som typisk vil omfattes av dette. 

Forenkler dagens regler og praksis

Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll. Foto: Vegard Breie/Arkivverket
Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll. Foto: Vegard Breie/Arkivverket

– Vi gjør dette i påvente av en ny arkivlov, og selv om det kan virke som et lite steg, er det et viktig steg i utviklingen mot blant annet innebygd arkivering. Vi gjør dette fordi vi vet at kravene til elektronisk arkivering har vært vanskelige å følge opp for mange. Denne dispensasjonen vil gjøre det enklere for forvaltningen å gjøre det riktig, sier Espen Sjøvoll,  direktør for Samfunnsdokumentasjon i Arkivverket. 

Til nå har forvaltningen vært nødt til å integrere fagsystemet med et Noark-godkjent system, bygge inn Noark-funksjonalitet i fagsystemet, eller søke Riksarkivaren om dispensasjon for å oppfylle kravene. Nå blir det enklere for de som fyller kriteriene for dispensasjonen.