ENG
Espen Sjøvoll foto V Breie

– Dette prosjektet vil gi mulighet til å lære om hvordan arkivfaglige hensyn kan ivaretas i automatisert saksbehandling, sier Espen Sjøvoll i Arkivverket. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

Automatisert saksbehandling og innsyn i regulatorisk sandkasse

Når Sjøfartsdirektoratet skal utstede sertifikater fremover, skal det være i en automatisert løsning. Sammen med Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet skal de nå se på hvordan de kan sørge for at dokumentasjonen blir tatt vare på og kan gis innsyn i.

Et nytt prosjekt i vår regulatoriske sandkasse (se faktaboks) går snart av stabelen med Sjøfartsdirektoratet som deltaker. Prosjektet skal se nærmere på hvordan arkivfaglige hensyn kan ivaretas i en løsning med stor grad av automatisert saksbehandling. Det skal også utforskes mer om hvordan tilrettelegge for at offentligheten kan få innsyn i automatiserte deler av saksbehandlingen. 

Kunstig intelligens og arkivhensyn 

Sjøfartsdirektoratet har satt i gang en stor omlegging av hvordan virksomheten fremover skal drive saksbehandling og tilhørende informasjonsforvaltning. Automatisering av saksbehandlingen ved utstedelse av sertifikater skal gi brukerne enklere og mer effektive tjenester. De nye løsningene skal i tillegg stå for datahøsting. Det er viktig at riktig dokumentasjon, både innkommende, utgående, prosess og regler blir sikret på en hensiktsmessig måte.  

– Dette prosjektet vil gi oss mulighet til å utforske mer og lære om hvordan arkivfaglige hensyn kan ivaretas på områder som automatisert saksbehandling og kunstig intelligens, sier Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for samfunnsdokumentasjon i Arkivverket.   

–  Sjøfartsdirektoratet går i front for å utforske teknologiske muligheter, og vi mener det vi lærer i dette arbeidet vil være viktig for resten av forvaltningen, og for arkivmyndighetene. 

Innsyn i automatisert saksbehandling 

For Sjøfartsdirektoratet er det viktig med stor grad av åpenhet, og at det skal være mulig med innsyn i saksbehandlingen.  

– Her har vi en god anledning til å teste ut hvordan eInnsyn som publiseringstjeneste kan fungere for automatiske løsninger som tar i bruk kunstig intelligens, sier Frode Danielsen, konstituert avdelingsdirektør digitale fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet.  

Å utforske mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon er en viktig del av utprøvingen i sandkassen.  

Regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet

  • Regulatoriske sandkasser brukes for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019). I en regulatorisk sandkasse får virksomheter teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som de får tett oppfølging.  

  • Arkivverkets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.   

  • Nye søkere tas opp i sandkassen noen ganger i året. Neste søknadsrunde lanseres fortløpende.