ENG
Inga_Bolstad_i_Mo_i_Rana_AV_01122_Foto_Vegard_Breie-2

Årsrapport 2022

Nå er Arkivverkets årsrapport klar. Her kan du lese målene vi hadde for 2022, og hva vi gjorde for å nå dem.

– 2022 var et produktivt år for oss, og jeg er stolt og glad over alt vi har fått til, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverket har et bredt ansvarsområde. Som statens arkivmyndighet og bevaringsinstitusjon for arkiver skal Arkivverket sikre nasjonens hukommelse. Samtidig skal vi vi sikre, bevare og gjøre tilgjengelig et allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Dessuten skal Arkivverket bidra til en god dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor.

God måloppnåelse

I fjor jobbet Arkivverket for å nå seks hovedmål. 

1. God arkivering i offentlig sektor 

2. Bevare og tilgjengeliggjøre statlige arkiver  

3. Bevare og tilgjengeliggjøring privatarkiver 

4. Utvikle den digitale fellesløsningen Digitalarkivet 

5. Oppbevare og tilgjengeliggjøre pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten 

6. Fremme medisinsk og helsefaglig forskning i Norsk helsearkiv 

En viktig milepæl ble nådd da bevaringsløsningen for digitalt skapte arkiver kom på plass. Halvparten av Norges kommuner er nå tilknyttet Digitalarkivet gjennom medeierskap i sine interkommunale arkivinstitusjoner (IKA). Dette betyr at Digitalarkivet har blitt en viktig del av nasjonens digitale infrastruktur.

2022 har arbeidet med private arkiv gått fremover, og alle regioner har kommet i gang med å utvikle planer for bevaring av private arkiver. Denne typen arkiver viser frem mangfoldet og samfunnsutviklingen, og er en viktig del av kulturarven vår, som må gjøres tilgjengelig for alle.

Norsk Helsearkiv digitaliserte 37 millioner sider i 2022. Disse langtidsbevares nå i Helsearkivregisteret. Utlevering av materialet er også̊ godt i gang, og seks forskningsprosjekter fikk innvilget innsyn. Bedre utnyttelse av denne typen helsedata er et viktig ledd i arbeidet med å styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse og omsorgstjenester. 

Les årsrapporter fra tidligere år her.