ENG
BER_Database

Foto: Berre

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i offentlig forvaltning er sendt ut

Arkivverket har tilsyns- og veiledningsansvar overfor den offentlige forvaltningen, og har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til utviklingen i arkivsektoren. For å utøve dette ansvaret på best mulig måte er etaten avhengig av god og relevant informasjon om arkivholdet i den offentlige forvaltningen.

Som et ledd i arbeidet for å sikre gode grunnlagsdata har Arkivverket nå sendt ut en spørreundersøkelse som tar for seg utvalgte fokus- og risikoområder til landets kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Det er første gang Arkivverket sender ut denne typen undersøkelse til statlige virksomheter. Kommunene og fylkeskommunene har fått tilsendt undersøkelsen årlig siden 2010.

Undersøkelsen ble sendt til ut kommunene og fylkeskommunene 16.april, med svarfrist 16.mai. De statlige virksomhetene fikk tilsendt undersøkelsen 23.april, med svarfrist 25.mai.

For mer informasjon om undersøkelsene, se veiledningssidene for kommuner og fylkeskommuner eller veiledningssidene for statlige virksomheter.

Resultatene av undersøkelsene vil publiseres på Arkivverkets hjemmesider i slutten av juni.