ENG
BERRE_kvinne og jente

Foto: BERRE/Arkivverket

Arkivverkets høringssvar på forslaget til ny arkivlov

Arkivverket har nå levert sitt høringssvar til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø.

2. april i år leverte lovutvalget sin utredning til Kulturdepartementet. Utvalget ble nedsatt for å utrede problemstillinger knyttet til arkiv, og å komme med et forslag til et modernisert regelverk tilpasset en digital tid.

Det har lenge vært et behov for å modernisere arkivregelverket, så denne prosessen har vært etterlengtet av mange. Utredningen og forslaget til ny lov ble lagt ut på høring i juli, med frist 2. desember.

Arkivverket mener

Utredningen har siden offentliggjøringen vært omtalt som både modig og fremoverlent.

Arkivverket mener at lovutkastet er et godt utgangspunkt for å utarbeide en ny lov. Det gir mange kloke forslag til løsninger som passer med den retningen vi mener er riktig å gå.

Vi støtter blant annet

  • retningen og intensjonen i forslaget om dokumentasjonsstrategi og dokumentasjonsplikter
  • forslaget om å utvide lovens virkeområde
  • forlaget om å fase ut journalføringsplikten – når vi har fått på plass andre løsninger

Utvalget har også identifisert flere områder som det må arbeides videre med. Arkivverket ser frem til å komme i gang med dette arbeidet!

Vårt høringssvar kan du lese her.