ENG
BERRE_Inga Bolstad

Arkivverkets årsrapport for 2023

Nå er Arkivverkets årsrapport for 2023 klar. Her kan du lese om målene vi hadde for fjoråret, og hva vi gjorde for å nå dem.

– Jeg er stolt og glad over alt vi har fått til, og det er interessant å se alt samlet på ett sted, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverket har et bredt ansvarsområde. Som statens arkivmyndighet og bevaringsinstitusjon for arkiver skal Arkivverket sikre nasjonens hukommelse, samtidig som et allsidig utvalg av samfunnets arkiver sikres, bevares og gjøres tilgjengelig. I tillegg skal Arkivverket bidra til en god dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor.

– Årsrapporten gir et godt bilde av den solide innsatsen Arkivverket har nedlagt i 2023 for å løse samfunnsoppdraget, og på den måten svare på tildelingsbrevet fra Kultur- og likestillingsdepartementet, sier Bolstad.