ENG
BERR0497

Arkivverket tilbyr skanning av arkivmateriale på forespørsel

Arkivverket er opptatt av å gi våre brukere tilgang til arkivmaterialet. Samtidig følger vi de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av koronasmitte. Dette medfører at vi for tiden ikke kan gi fysisk tilgang til arkivmaterialet som normalt. Vi vil derfor tilby skanning på forespørsel fra 3. juni.

Hør riksarkivar Inga Bolstad fortelle om det nye tilbudet. 

Skanning av arkivmateriale på forespørsel

Fra 3. juni vil Arkivverket tilby skanning av arkivmateriale for enkeltpersoner. Dette tilbudet vil gjelde for personer som har behov for innsyn i materialet i forbindelse med studier eller arbeid. I første omgang vil studenter, forskere, journalister og forfattere prioriteres.

Det etterspurte materialet vil gjøres tilgjengelig via Digitalarkivet. Mengden arkivmateriale som kan skannes vil avhenge av bestillingens volum og materialets art. Det er imidlertid noen arkiver vi ikke kan skanne på forespørsel nå, fordi disse arkivene vil kreve omfattende tilrettelegging for digital bruk. Dette gjelder for eksempel personmapper fra Landssvikarkivet. I de tilfeller skanning ikke vil la seg gjøre, vil Arkivverket se på muligheten for å tilby enkeltpersoner fysisk tilgang til materialet.

Med hensyn til leveringstid vil dette avhenge av antall forespørsler Arkivverket mottar, men alle vil få svar på sin henvendelse innen ti virkedager.

- Vi beklager ulempene det medfører at vi i den spesielle situasjonen vi nå står oppe i, ikke kan tilby den samme fysiske tilgangen til arkivmaterialet som brukerne våre er vant til. Samtidig vil jeg takke for den store forståelsen og støtten vi har mottatt, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Mer informasjon om tilbudet og henvendelsesskjema finner du her

Bedre tilgang til arkivmateriale i Digitalarkivet

I tillegg til å tilby skanning på forespørsel, jobber Arkivverket kontinuerlig med å gjøre mer arkivmateriale tilgjengelig i Digitalarkivet. Siden nedstengingen av Norge i midten av mars har majoriteten av Arkivverkets ansatte vært nødt til å arbeide hjemmefra. Arkivverket har valgt å legge ned ekstra ressurser i å gjøre materiale av stor allmenn interesse tilgjengelig i Digitalarkivet. Materialet som har blitt prioritert så langt er blant annet dødsfallsprotokoller og pantebøker, i tillegg til grunnbokblader som er en viktig kilde til eiendomsinformasjon.