ENG
BERRE

Foto: Arkivverket/BERRE

Arkivverket ønsker tilbakemelding på veileder for avlevering av Noark-uttrekk

Arkivverket lanserer snart en veileder som skal gjøre det enklere for de som jobber med avlevering i kommunal og statlig sektor. Vi ønsker tilbakemelding på veilederen fra kommuner, fylkeskommuner og statlige organer, foruten dere som jobber med avlevering av NOARK – uttrekk.

Det er prosjektet MODARK (Modernisering av Arkivoverføring) som har gjennomført revideringen. Arkivverket (ved MODARK) har vurdert hvilke krav i NOARK - standarden som ikke nødvendigvis må følges. Målet har vært at det skal bli enklere å lage uttrekk og samtidig opprettholde autentisiteten. Gjennomgangen har vist at de fleste kravene kan fravikes dersom de ikke er mulige å følge uten å gjøre vesentlige tilpasninger, forutsatt at uttrekket likevel er anvendbart.

Det vi spesielt ønsker tilbakemelding på er om veilederen vil gjøre det enklere og mindre ressurskrevende å ta uttrekk? Dessuten om veilederen er tilstrekkelig pedagogiske og enkel å forstå?

Arkivverket ønsker innspillene innen 12. november 2019. Veilederen finner dere på Arkivverket BETA, der kan dere også komme med tilbakemeldinger.