ENG
4684196357_2204104813_o

Foto: Stortinget

Arkivutredning vedtatt i Stortinget

Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.

Tirsdag kveld ble representantforslaget til Senterpartiet behandlet. Senterpartiets forslag om å endre omstillingen av Arkivverket ble nedstemt. Familie- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Se saksgangen og votering

Arbeiderpartiets mindretallsforslag nummer én i innstillingen ble vedtatt:

Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.

– Jeg ser fram til at hele arkivfeltet blir utredet, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

Lenke til hele debatten på Stortinget den 20. juni

(saken begynner 53:10, og avsluttes 1:35:10).