ENG
Arkivverket illustrasjon

Arkivene og covid-19

Tilsvar fra riksarkivar Inga Bolstad til kronikk i VG 22. juni om stengte lesesaler

Inga Bolstad, riksarkivar 

«Hvorfor har Arkivverket fortsatt stengte lesesaler», spør en gruppe historikere i VG 22. juni. De mener et begrenset åpningstilbud, kombinert med effektive smittevernstiltak, må være gjennomførbart for Arkivverket.

Jeg er glad for å kunne fortelle at vi har et tilbud, selv om det er redusert.  

De fleste av Arkivverkets medarbeidere har hatt hjemmekontor siden Norge stengte ned i mars. Vi forholder oss til rådene fra FHI, og ønsker å bidra til å begrense kollektivtrafikken pga. smittefare.

Vi vet at stengte lesesaler har store konsekvenser for de som trenger tilgang til arkivene, og derfor har vi forsøkt å finne løsninger som fungerer. Vi har de siste ukene hatt et tilbud om skanning på forespørsel, rettet mot forskere, studenter, forfattere og journalister med korte tidsfrister. Dette er prioriterte brukergrupper for oss, og det er viktig at de får bistand.

Siden 3. juni har det kommet inn om lag 70 henvendelser. De fleste er løst eller under behandling; pr. 22. juni er ca. 100 arkivenheter med nærmere 50 000 sider/oppslag ferdigstilt, og skanningen pågår for fullt. Dette tilbudet løser ikke alle utfordringer, mange har behov for å gjennomgå større mengder arkivmateriale enn det vi har kapasitet til å skanne innenfor et kort tidsrom. Fra sak til sak vurderer vi derfor muligheten for å invitere søkeren til den aktuelle lesesalen, til forhåndsavtalt tidspunkt. Dette åpnet vi for allerede 11. mai og løsningen er hittil benyttet 25 ganger.

Skanning på forespørsel betyr at arkivmaterialet også blir tilgjengelig for andre som ønsker å bruke det. Vi har brukt perioden til å digitalisere, indeksere og publisere mer materiale på Digitalarkivet, slik at mer data blir tilgjengelig for alle, hele døgnet, uavhengig av geografi.

Vi håper å gjenåpne kontorer og lesesaler 17. august, men det avhenger av nasjonale helseråd.  

Jeg beklager de ulempene situasjonen medfører, men vi ønsker å bidra til smittebegrensing. Jeg håper det er forståelse for det – og ser fram til helt åpne dører.