ENG
Einerkilen feltspatgruve_SAKR-D1295-007

Ved inngangen til Einerkilen feltspatgruve, mai 1926. SAKR-D1295-007

Søk i samlingene

Her finner du omtale av Arkivportalen, hvor du kan søke etter og bestille arkiver, Digitalarkivet som inneholder mange skannede og noen digitalt søkbare arkiver, Fotoweb, vårt digitale fotoarkiv, samt en oversikt over håndbøker og oppslagsverk.

Arkivportalen er en samling av digitale arkivkataloger, der man kan se hvordan arkivene er bygget opp, og hva de inneholder. Man kan også bestille arkivstykker til bruk på lesesalen. I Arkivportalen ligger opplysninger om arkiver fra arkivinstitusjoner fra hele landet. Bestillingsfunksjonen gjelder for vårt vedkommende kun de arkivene som Arkivverket har. Har du problemer med å søke i Arkivportalen, får du hjelp av betjeningen i lesesalsskranken.

Arkivverket legger ut sine kilder på Digitalarkivet. Nettstedet omfatter i hovedsak skannede bilder av originaldokumenter. Det finnes også transkriberte kilder, folketellingene frem til 1910 og mange kirkebøker. Digitalarkivet har mange søkeinnganger. Er du interessert i et tema eller en periode, søk etter skannede kilder.

I Arkivverkets digitale fotoarkiv kan du søke blant våre foto. Fotografiene er en del av ulike arkiver i Arkivverket, både etter privatpersoner, private virksomheter, bedrifter og foreninger og etter statlig forvaltning. Noen av fotografiene er tatt av profesjonelle fotografer, andre av amatørfotografer og privatpersoner. De fleste bildene i Arkivverkets digitale fotoarkiv kan brukes fritt til alle formål, men noen bilder har visse restriksjoner for kommersiell bruk. Det vil komme frem av søkebildet.

En overordnet fremstilling av arkivene fra sentralforvaltningen frem til ca. 1950 finner du i Håndbok for Riksarkivet. Håndbok for brukere av statsarkivene beskriver arkiver etter statlig forvaltning på regionalt og lokalt nivå. Grundigere fremstillinger av statlige og private arkiver finner du i Riksarkivarens bokserie Administrasjon og arkiver, disse er ikke skannet. Denne publikasjonslisten viser bøker utgitt i regi av, eller med støtte fra Riksarkivaren.

Riksarkivaren ga også ut Arkivmagasinet i perioden 1987-2015, bladet inneholder kortere artikler med utgangspunkt i våre arkiver.