ENG

Riksarkivarens vedtak og rundskriv

Her vil vi legge et utvalg av Riksarkivarens vedtak – først og fremst rundskriv som går til alle departementer med underliggende etater.

Siden er under oppdatering.

Rundskriv til kommunale arkivinstitusjoner om eierskap og forvalteransvar for pasientjournaler av 30.6.2011 (pdf) Vedlegg - kopi av brev fra Justisdepartementet (pdf)

Rundskriv om generell bevaring og kassasjon i Noark-baserte løsninger av 25.6.2010 (pdf)

Rundskriv om PDF-A av 22.1.2009 (pdf)