ENG
BERR9410

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.

Riksarkivarens forskrift, formelt Forskrift 19.12.2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, trådte i kraft 1. januar 2018.

Forskriften gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser etter hjemmel i arkivforskriften.

Du kan lese riksarkivarens forskrift i fulltekst på Lovdata

Riksarkivarens forskrift er inndelt i 14 kapitler, hvorav kapittel 10-13 ikke har innhold ennå:

Kapittel 1. Arkivplan

Kapittel 2. Arkivlokaler og oppbevaring av arkiv

Kapittel 3. Krav til arkivsystem og elektronisk behandling av arkivdokument

Kapittel 4. Periodisering

Kapittel 5. Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering.

Kapittel 6. Avlevering og overføring av papirarkiv

Kapittel 7. Bevaring og kassasjonsbestemmelser, først generelle regler (del I), så regler for egenforvaltningssaker i statlige organer (del II), og til slutt bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 (del III).

Kapittel 8 Konvertering for digital bevaring

Kapittel 9. Mikrofilm

Forskriftsspeil samt den opphevede versjonen av riksarkivarens forskrift finnes i nedlastbar form nedenfor.

Last ned

  • Forskriftsspeil RAF 2 januar 2018
    408.3 KB
  • OPPHEVET riksarkivarens forskrift
    332.1 KB