ENG
BERR9410

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.03.2022.

Gjeldende versjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) trådte i kraft 1. mars 2022. Intensjonen har vært å oppdatere og forbedre forskriften innenfor gjeldende regelverk i påvente av en større revisjon som naturlig vil skje når ny arkivlov trer i kraft. 

Forskriften gir bestemmelser etter hjemmel i arkivforskriften. Du kan lese riksarkivarens forskrift i fulltekst på Lovdata.no.

Endringene som trådte i kraft 1. mars 2022 finnes i kapittel 1, 2, 3, 5, 7 og 8. Det er blant annet tydeliggjøring av krav i kapittel 2 og 3, i kapittel 5 åpnes det for flere filformat ved avlevering av digitale arkiv, i kapittel 7 er det nye bevaringsregler for fagskoler, høyskoler og kommunens arbeid med tilskudd til bolig. 

Riksarkivarens forskrift er inndelt i 13 kapitler. Kapittel 9-12 har ikke innhold ennå.  

Kapittel 1. Arkivplan 

Kapittel 2. Arkivlokaler og oppbevaring av arkiv 

Kapittel 3. Krav til arkivsystem og elektronisk behandling 

Kapittel 4. Periodisering 

Kapittel 5. Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering 

Kapittel 6. Avlevering og overføring av analoge arkiv 

Kapittel 7. Bevaring og kassasjon 

Kapittel 8. Konvertering for digital bevaring 

(Kapittel 9. Foreløpig deponering av elektroniske kopier)  

(Kapittel 10. Avleveringsplaner) 

(Kapittel 11. Særregler for offentlige utvalg m.m.) 

(Kapittel 12. Klassifikasjon) 

Kapittel 13. Ikrafttredelse