ENG
BERR9410

Arkivforskriften

Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.

Arkivforskriften, formelt Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv, trådte i kraft 1. januar 2018. 

Virkeområdet for arkivforskriften er det samme som for arkivlovens bestemmelser om offentlige arkiv, dvs. alle offentlige organer unntatt Stortinget og dets organer.

Arkivforskriften gir Riksarkivaren fullmakter og pålegg. På enkelte områder skal Riksarkivaren utforme forskrifter.

Du kan lese arkivforskriften i fulltekst på Lovdata

Arkivforskriften er inndelt i to kapitler:

Kapittel I Overordna føresegner

Inneholder overordnede bestemmelser om arkivansvaret i offentlige organer, arkivhold i offentlige utvalg, internkontroll og arkivplan, klassifikasjon, lagringsmedium og format, arkivlokaler m.m.

Kapittel II Arkivprosessar

Gir overordnende bestemmelser om hvordan arkivfunksjonen skal være organisert, og hva slags ordninger og systemer som benyttes i arkivarbeidet. Det gis også overordnede bestemmelser om rutinene i det daglige arkivarbeidet, samt for mer periodiske oppgaver som periodisering, arkivavgrensing, bevaringspåbud, kassasjon og overføring av arkiver.

Videre inneholder kapittel II overordnede bestemmelser om arkivdepot, om avlevering av offentlig arkivmateriale til slike, samt regulering av tilgang til det avleverte arkivmaterialet m.m.

 

Forskriftsspeil samt den opphevede versjonen av arkivforskriften finnes i nedlastbar form nedenfor.