ENG

Overføringsfil

Overføringsfilen er en kontrollfil som skal oversendes parallelt med en avleverings- eller deponeringspakke og inneholde opplysninger som er viktige for selve overføringen av pakken til et depot. (Tidligere kalt infofil, info.txt og info.xml.)

Med overføringsfilen menes den filen som tidligere har blitt kalt infofil, info.txt eller info.xml.

Overføringsfilen skal oversendes til depotinstitusjonen i forbindelse med at en avleverings- eller deponeringspakke oversendes. Avleverings- eller deponeringspakken skal ha et unikt navn i form av en UUID, og pakkes som en TAR-fil. Overføringsfilen skal ha samme navn som avleverings- eller deponeringspakken, dvs. UUID-en, men er en XML-fil.

Grunnen til denne navneendringen er at dette forenkler koblingen mellom de to elementene i overføringen (TAR-filen og overføringsfilen), samt at det også gir muligheten for å ha overføringsfilen for flere pakker i samme filkatalog.

Overføringsfilen er en XML-fil som skal følge METS-standarden. Det er laget et eget forenklet skjema for Infofilen som har navnet submissionDescription.xsd. (Navnet "submissionDescription" er det altså kun skjemaet som skal ha.)

Dokumenter og skjema til overføringsfilen

Beskrivelse av hvilke elementer som skal inngå i overføringsfilen kan finnes i følgende dokument:

Beskrivelse av Infofilen (submissionDescription)

 

Skjemaet for overføringsfilen kan finnes på:

submissionDescription.xsd