FORV_NOARK5-figur

NOARK5

NOARK5 er den nyeste utgaven av NOARK-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i NOARK-4.