ENG
FORV_NOARK5-figur

Noark 5

Noark 5 er den nyeste utgaven av Noark-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i Noark-4.

Introduksjon til Noark 5
Noark 5 er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Den stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, og er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ.
Noark 5-standarden
Noark 5 versjon 4.0 er gjeldende versjon av Noark. Alle fremtidige godkjenninger vil legge denne versjonen til grunn.
Noark 5 tjenestegrensesnitt
Noark 5 tjenestegrensesnitt (API) er en teknisk standard for kommunikasjon mellom saksbehandlingssystem (fagsystem) og Noark-løsninger. Grensesnittet ble lansert som del av Noark 5 versjon 4.0 i oktober 2016. 
XML-skjemaer for deponering og avlevering fra NOARK5
Disse XML-skjemaene skal brukes ved deponering og avlevering av arkivmateriale fra NOARK5-system
Godkjenningsordning (Noark 5)
Løsninger for elektronisk arkivering og journalføring av journalføringspliktige saksdokumenter i offentlig forvaltning skal tilfredsstille kravene i Noark-standarden. Riksarkivaren har en godkjenningsordning for leverandørenes løsninger, men godkjenningen er ikke en garanti for at minimumskravene for offentlig forvaltning er dekket i den enkelte løsningen.
Endelig godkjente løsninger (NOARK5)
Her finnes oversikt over NOARK5-løsninger som har fått Riksarkivarens endelige godkjenning
Midlertidig godkjente løsninger (NOARK5)
Her finnes oversikt over NOARK5-løsninger som har fått midlertidig godkjenning.