ENG
Brev til frøken. hovedbilde

Brev skrevet i 1914 av elevene i første klasse ved C. Bonnevies skole til skolens syke bestyrerinne, frøken Wilhelmine Schønberg.

Hvor finner du opplysninger om bevarte privatarkiver?

Opplysninger fra private arkiver kan du finne på ulike steder og på ulike måter.

Søk på nett

Kontakt en bevaringsinstitusjon
Du kan også finne kilder fra privatarkiver ved å kontakte ulike bevaringsinstitusjoner. Her finner du kontaktinformasjon: