ENG
Suplikk_Røros kobberverk

Utsnitt av bergfolkenes og kullbrennernes supplikk til Norges kansler Ove Bielke. De klager blant annet på manglende utbetaling av lønn. Arbeiderne har undertegnet og satt på segl. Dat. 7 mai 1670.

Hva er privatarkiv?

Privatarkiv skapes av personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter.

Privatarkiv kan være både papir, digitalt skapt dokumentasjon, film, lyd og foto. Dagens privatarkiv blir stort sett skapt digitalt. De kan ha stor betydning som kilder, gi et nyansert bilde av prosesser og samfunnet, og ha betydning for identitetsbygging. Privatarkiver er mye brukt, gjerne mer enn offentlig materiale, blant annet på grunn av informasjonstettheten og variasjonen i dokumentasjonen. De kan bringe deg tett på enkeltmenneskers eller gruppers tanker og liv, eller hvordan en virksomhet påvirket samfunnet i et område. 

For å få et helhetlig bilde av samfunnet og historien, må både private og offentlige arkiv bevares. Det er ingen privatpersoner eller virksomheter som er lovpålagt å danne arkiv eller avlevere arkiv. For å sikre kilder til hele samfunnsutviklingen, jobber vi aktivt for å sikre bevaringsverdige privatarkiver.  

Privatarkivmateriale ordnes, registreres, og tilgjengeliggjøres på samme måte som offentlige arkiver. Bevaringsinstitusjonen tar ansvar for at personopplysninger blir bevart i henhold til GDPR, og at forretningsinformasjon blir håndtert riktig.