ENG
Suplikk_Røros kobberverk

Utsnitt av bergfolkenes og kullbrennernes supplikk til Norges kansler Ove Bielke. De klager blant annet på manglende utbetaling av lønn. Arbeiderne har undertegnet og satt på segl. Dat. 7 mai 1670.

Hva er privatarkiv?

Privatarkiv skapes av bedrifter, organisasjoner og personer.

Privatarkiv skapes av aktører i privat sektor. Det kan være store private forretningsvirksomheter, mindre aksjeselskaper eller enkeltforetak, ideelle organisasjoner eller privatpersoner. Arkivene finnes på ulike medier og formater - papir, digitalt skapt dokumentasjon, lyd og foto, film. Dagens privatarkiv blir stort sett skapt digitalt.

Arkivene har stor verdi som kunnskapskilder om samfunnsutviklingen, og har stor betydning for identitetsbygging. Privatarkiv er mye brukt av forskere på grunn av informasjonstettheten og variasjonen i dokumentene. Arkivene bringer oss tett på grupper og enkeltmenneskers tanker og liv, og viser hvordan en virksomhet har påvirket samfunnet.

For å få et helhetlig bilde av samfunnet og historien, må både private og offentlige arkiv bevares. Private virksomheter og privatpersoner er ikke pålagt å avlevere arkiv. Arkivverket ønsker derfor dialog med private aktører for å sikre bevaringsverdige privatarkiver.

Privatarkivmaterialet kartlegges, ordnes, registreres og tilgjengeliggjøres på samme måte som offentlige arkiver. Arkivverket tar ansvar for sikker oppbevaring av både papirarkiv og digitale arkiv. Sensitiv informasjon blir beskyttet - personopplysninger blir bevart i henhold til GDPR, og forretningsinformasjon blir håndtert forsvarlig.