ENG

Militære ruller og rulleblad

Militære ruller og rulleblad er en god kilde til å finne ut om hva slektninger har gjort under militærtjenesten. De kan også være viktige for å dokumentere fullført førstegangstjeneste, eller annen tjeneste.

Militære ruller inneholder opplysninger om mannskapene som tilhører en bestemt avdeling. De inneholder grunnleggende informasjon som nummer, navn og grad for den enkelte. I tillegg kan det være merknader om tjenestemessige forhold, for eksempel refselser.

Et militært rulleblad er et standardisert skjema hvor mannskapets navn, grad, tjenestetid, utmerkelser med mer er innført. Rullebladet inneholder som regel mer detaljert informasjon enn det som finnes i rullene. Mens rullene blir værende ved én og samme avdeling, overføres rullebladet sammen med den enkelte hvis vedkommende bytter avdeling.

Hva finnes av dokumentasjon?

Arkivverket har store arkiver som inneholder ruller og rulleblad. Vi har mottatt arkiver fra mange militære enheter. I mange av disse vil det finnes ruller eller rulleblad for personell som har tjenestegjort i enheten. Å liste opp alle militærarkivene som finnes i Arkivverket blir for omfattende.

For personer født før 1900 vil det sjelden finnes rulleblad. Opplysninger om disse personenes tjeneste vil man da måtte lete i rullene for å finne. Rullene er ordnet årsklassevis, så de fleste som er født et bestemt år er å finne i samme rulle. For å finne frem i disse arkivene er du avhengig av å vite hvilken avdeling vedkommende tjenestegjorde i. Jo lenger det er siden vedkommende tjenestegjorde, desto mindre er sjansen for å finne opplysninger.

For personer født mellom 1900 og ca. 1948 vil du i en del tilfeller kunne finne rulleblad i tillegg til rullene. Også her er du avhengig av å vite hvilken avdeling vedkommende har tilhørt.

Fra og med årsklassen 1949 er samtlige menige mannskapers personellpapirer å finne i arkivene etter de respektive avdelingene til Vernepliktsverket. Riksarkivet har mottatt disse arkivene for personell født til og med 1957.

For personer født 1958 til 1980 har vi kun mapper på slettede mannskaper (på grunn av dødsfall, emigrasjon eller at de ble kjent udyktige) fra Vernepliktsverkets avdeling i Kristiansand.

I arkivene er det skilt mellom befal og menige. For å finne opplysninger om noens tjeneste trenger du derfor å vite om vedkommende var befal eller ikke. Sjansen for å finne opplysninger om tjenesten til noen som var befal er større enn sjansen for en som var menig. Det er også enkelte spesialistgrupper som er skilt ut. Dette gjelder for eksempel leger, tannleger og sykepleiere.

Materialet etter de forskjellige enhetene er spredt mellom Riksarkivet og de enkelte statsarkivene. Generelt befinner materiale før 1940 seg i statsarkivene, mens Riksarkivet har arkivene etter 1940.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Opplysningene som finnes på det militære rullebladet er i utgangspunktet fritt tilgjengelige, med unntak av opplysninger om disiplinærforhold.

Du kan kontakte Arkivverket. For at vi skal kunne finne eventuelle opplysninger trenger vi å vite:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Eventuell grad
  • Gjerne i hvilken enhet vedkommende tjenestegjorde.
  • Dersom du ikke vet hvilken enhet trenger vi i det minste å vite hvilken forsvarsgren.

Riksarkivet har ikke mottatt rulleblad for personell som tjenestegjorde i luftvernartilleriet.

For å be om opplysninger, klikk på aktuell knapp nedenfor og fyll ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID hvis du ønsker opplysninger om egen tjeneste: