Kom i gang: Finn opplysninger om kjøretøy

Her vil vi veilede deg som er på jakt etter opplysninger om eldre kjøretøy.

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg undersøker historikken til et eldre kjøretøy.

Om du er på jakt etter historiske opplysninger fra arkivene etter trafikkstasjonene, kan du benytte deg av arkivmateriale på en våre lesesaler. På punkt 2-4 får du tips til hvordan du kan gå fram. 

Jeg trenger navn på tidligere eiere av et kjøretøy

Oppslag i understellsregisteret vil gi deg opplysninger om første eier av et kjøretøy. Protokoller i arkivene etter politi og biltilsyn kan også gi deg svar. På punkt 2-4 kan du lese mer om hvordan du går fram for å finne dette materialet.

Jeg trenger opplysninger fra vognkortet for å omregistrere et kjøretøy.

Kontakt først Statens vegvesen. De fleste registreringskortene er fremdeles oppbevart ved trafikkstasjonene lokalt. Dersom vegvesenet har henvist deg til Arkivverket for opplysninger kan du benytte dette skjemaet for å bestille opplysninger om kjøretøy.

2 - Hva vet du fra før?

 - Har du navn og bostedskommune på tidligere eiere? 
 - Vet du årstallet for salg eller avregistrering? 
 - Vet du hvilken trafikkstasjon kjøretøyet tilhørte?
 - Understellsnummeret er ofte en snarvei til flere opplysninger.

 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Statens vegvesen er stedet å henvende seg om man er på jakt etter opplysninger om kjøretøy. Vegvesenet har mange ressurser tilgjengelig på nett, og man kan også kontakte vegvesenet for oppslag i materiale som ikke er tilgjengelig digitalt. Arkivmateriale etter de fleste trafikkstasjonene er fremdeles oppbevart hos vegvesenet. 

Vegkontorene begynte å føre registreringskort for kjøretøy i 1913. Noen få statsarkiv har mottatt disse registreringskortene, men mange steder ligger disse fortsatt igjen på vegkontorene. Kortene inneholder tekniske opplysninger om kjøretøyet. Fra 1920-tallet ble det også skrevet en kontrollrapport på baksiden som viser når og hva som er blitt kontrollert. Kortene gir også opplysninger om eier og kjennemerke.

I arkivene etter politikontorene kan det finnes motorvognregistre. Det eldste motorvognregisteret dekker perioden 1899-1926 og inneholder kjøretøy som var registrert av Oslo politistasjon. Ettersom de første bilene som ble innført kom gjennom Oslo, er landets eldste biler å finne her.

Her kan man finne eldre søknader om kjøretillatelse. Søknadene kan inneholde detaljerte beskrivelser av motorvognen.

4 - Slik går du fram

Sjekk først på Arkivportalen om det aktuelle arkivet er avlevert Arkivverket. Søk på nøkkelord som "biltilsyn", "trafikkstasjon" og "vegvesen".

Registreringskortene kan være sortert på registreringsnummer, avregistreringsdato eller navn på eier. For enkelte områder finnes det egne eierkort som gir opplysninger om kjøretøy en person eller et firma har hatt i sitt eie. Disse kortene fungerer gjerne som utgangspunkt for videre undersøkelser.

På registreringskortet skulle informasjon om kjøretøyet oppdateres etter hvert som det var endringer for eksempel i eierforhold, kjennemerke eller godkjenning. Når skiltene for kjøretøyet ble innlevert, skulle registerkortet arkiveres. Hvis et kjøretøy ble solgt til et annet politidistrikt og fikk et annet kjennemerke, skulle et nytt kort skrives ut, og det gamle arkiveres. Dessverre har ikke dette alltid vært gjennomført, og det var ikke uvanlig at det gamle registerkortet enten ble sendt til det nye distriktet, eller at kjennemerke- og eieropplysninger ble skrapet vekk og erstattet av nye. Ved noen kontorer er kortene dessverre gått tapt.

Om du ikke kjenner til registreringsnummeret kan du få det opplyst fra Statens vegvesen dersom du har understellsnummeret. Dato for utmelding/avregistrering skal du også kunne få opplyst hos Statens vegvesen.

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler

Noe arkivmateriale vedrørende kjøretøy er digitalisert, blant annet de eldste motorvognregistrene for Oslo. Her finner du oversikt over materiale tilgjengelig på Digitalarkivet

5 - Fant du det du lette etter?

Husk at de fleste trafikkstasjonene ikke har avlevert arkivene sine til Arkivverket. Kontakt derfor Statens vegvesen først, søk deretter på Arkivportalen og se om dokumentene fra den aktuelle trafikkstasjonen er avlevert Arkivverket.