Kom i gang: Dødsfall og skifte

Her får du enkle tips til hvordan du selv kan finne opplysninger om dødsfall i arkivene våre. Mye er tilgjengelig på Digitalarkivet. 

1 - Hva vil du finne ut?

Trenger du dokumentasjon fra dødsfall nyere enn 25-30 år må du kontakte den aktuelle tingretten.

Skifteattesten er en bekreftelse på at en person er død, og viser hvem som er arvinger eller har overtatt boet. Det er skifteretten som utsteder skifteattesten. Kontakt først tingretten i det aktuelle området om du trenger kopi av skifteattest. Om tingretten henviser deg til Arkivverket kan du kontakte oss for oppslag. 

I kirkebøkene finner du oversikt over alle som ble gravlagt i et bestemt område. Her får du også opplysninger om dødsdato. Vet du ikke hvor eller når en person døde kan du bruke gravminnedatabasen til Slekt og Data. Du kan også søke på gravsteder i de enkelte kommunene i databasene til Ecclesia.

Dødsfallsprotokollene til lensmannen eller sorenskriveren oppgir hvem som var arvinger.  Mange dødsfallsprotokoller er tilgjengelige på Digitalarkivet. Dødsfallsprotokoller som ikke er digitalisert kan bestilles til gjennomsyn på en av våre lesesaler. 

Opplysninger om dødsårsak kan du finne i listene over begravede i kirkebøkene. Dødsfallsprotokollene til lensmannen kan også gi opplysninger om dødsårsak. Vær oppmerksom på at opplysninger om dødsårsak kan være underlagt taushetsplikt. På Digitalarkivet er derfor tilgangen til kilder som oppgir dødsårsak noe begrenset.

2 - Hva vet du fra før?

- Bostedskommune
- Adresser
- Viktige årstall
- Navn og navneendringer
- Fødested 

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

I arkivene etter sorenskriver og byfogd finnes det egne serier med dødsfallsmeldinger med opplysninger om avdødes navn, dødsdato og arvinger. Her finner vi også informasjon om skifterettens behandling av dødsfallet – hvorvidt gjenlevende ektefelle satt i uskiftet bo, om arvingene overtok boet til privat skifte eller om boet gikk til offentlig skifte.

Kirkebøkene etter sokneprestene har egne lister med begravede som inneholder opplysninger om dødsdato, begravelsesdato og i noen tilfeller dødsårsak.

I lensmannsarkivene finner vi dødsfallsprotokoller fra midten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet med opplysninger om den avdøde, lister over arvinger og gjerne også dødsårsak. I disse arkivene kan du også finne protokoller for skifteregistrering.

4 - Hvordan finne frem?

På Digitalarkivet finner du søkbare dødsfallsprotokoller og kirkebøker, blant annet et nær komplett register over døde personer i Norge 1951-2014. Bruk avansert personsøk for å avgrense søket ditt på geografi, kildetype og kildeperiode. 

Slik finner du skannede dødsfallsprotokoller på Digitalarkivet: last ned PDF

Slik finner du skannede kirkebøker på Digitalarkivet: last ned PDF

I Slekt og Datas register over gravminner i Norge kan du søke blant flere millioner navn på begravede personer over hele landet. Registeret oppdateres kontinuerlig. Følg lenken og trykk på “Finn gravplass” for å komme til selve søkesiden. 

Mange av landets kommuner registrer gravsteder i søkeverktøyet Ecclesia. Om du ikke finner din kommune i listen kan du kontakte kirkevergen for oppslag i kirkegårdsprotokollen.

Prøv gjerne et fritekstsøk i Nasjonalbibliotekets samlinger. Her finner du søkbare aviser, bygdebøker og andre publikasjoner som kan være til god hjelp.

I noen tilfeller kan det hende at du selv må foreta arkivundersøkelsene på en av lesesalene våre. På Arkivportalen finner du oversikter over hva som er tilgjengelig, og her kan du også bestille materiale og planlegge ditt besøk på lesesalen.

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF

Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler.