ENG

Adopsjon

Alle som er adoptert, har krav på opplysninger om biologiske foreldre når de er fylt 18 år.

Arkivverket kan i enkelte tilfeller bidra med utfyllende informasjon i adopsjonssaker. Det krever at adopterte personer allerede har fått opplysninger om biologiske foreldre fra fylkesmannen eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og kan dokumentere dette skriftlig.

I en del tilfeller har fylkesmennene og departementet avlevert sitt materiale til henholdsvis statsarkivene eller Riksarkivet.  

Hva finnes av dokumentasjon?

I fylkesmannsarkivene finnes det mapper for hver adopsjon. Opplysninger om adopsjon er også innført i kirkebøker og folkeregisteret. 

Sterk og svak adopsjon

Dersom begrepet adopsjon ble brukt før 1917, betegner det forhold vi i dag vil kalle fosterhjem eller fosterforeldre. Da adopsjon ble innført ved lov av 1917, beholdt den adopterte arveretten etter de biologiske foreldrene. Fra 1936 ble det mulig å bestemme at de skulle ha arverett etter adoptivforeldrene i stedet. Disse to formene for adopsjon kalles henholdsvis svak og sterk adopsjon. Skillet mellom disse falt bort fra 1956, og barn som ble adoptert etter dette fikk automatisk arverett etter adoptivforeldrene.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Taushetsplikten for opplysninger om adopsjon er satt til 100 år etter forvaltningslovforskriften. Det er først og fremst den adopterte selv som har krav på opplysninger om egen adopsjonssak. Hvis den adopterte ikke lenger lever, kan etterkommere av den adopterte få opplyst hvem de opprinnelige foreldrene til adoptivbarnet er.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvar for å gi innsyn i nasjonale adopsjonssaker der adopsjonsbevillingen er gitt etter 1. desember 1999, og i alle saker om internasjonal adopsjon. For nasjonale adopsjonssaker før 1. desember 1999 er det fylkesmannen som gir innsyn. Dette betyr at den adopterte må kontakte enten Bufdir eller fylkesmannen for opplysninger om biologiske foreldre.

Arkivverket har ikke anledning til å opplyse den adopterte om hvem som er dens biologiske foreldre. Det samme gjelder for etterkommere av den adopterte som søker hvem de opprinnelige foreldrene til adoptivbarnet er.

Arkivverket kan imidlertid gi utfyllende dokumentasjon fra arkivet etter fylkesmannen til den adopterte dersom det finnes. Før vi kan gi innsyn trenger vi skriftlig dokumentasjon på at opplysninger om biologiske foreldre allerede er gitt fra Bufdir eller fylkesmannen. Les mer om hvordan du søker om innsyn.