Kom i gang: Ekteskap

Her får du tips til hvordan du selv kan finne opplysninger om ekteskap i arkivene våre.  

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg trenger attest på min egen vielse

Henvend deg først til menigheten eller tingretten som i sin tid foretok vielsen. Om du har blitt henvist til Arkivverket kan du bestille attest her. Husk at det normalt tar 25-30 år før arkivene blir avlevert Arkivverket. 

Jeg leter etter en vielse i forbindelse med slektsgransking

Dette kan du finne opplysninger om i kirkebøker og vigselsprotokoller på Digitalarkivet. Les mer i punkt 2-4 nedenfor.  

2 - Hva vet du fra før?

Opplysninger du har fra før gjør søket ditt enklere. For eksempel: 

  • Navn på de som giftet seg 
  • Bostedet til de som giftet seg 
  • Foreldrenes bosted 
  • Var vielsen borgerlig eller i kirken? 

3 - Hva finnes av informasjon?

Sokneprestens kirkebøker

I kirkebøkene finner du lister over viede i det aktuelle området. Her får du opplysninger om selve vielsen, om de som giftet seg, om fedrene til de viede og lister over forlovere. 

Sorenskriver og byfogd

I 1845 ble mulig å vie seg borgerlig. Borgerlige vielser ble utført av Notarius Publicus, og dokumentasjonen finner du i notarialprotokollene i arkivene etter sorenskriver eller byfogd.  

Dissentermenigheter

I 1891 fikk forstandere i dissentermenigheter rett til å gjennomføre vielser. Dissentermenighetene har ikke avleveringsplikt, derfor vil det kun være sporadiske protokoller som er avlevert Arkivverket. Merk dog at vielsene kan være rapportert til soknepresten og innført i den ordinære kirkeboken.  

Bispearkiver

Ekteskapsbevillinger med dispensasjon fra strenge krav om alder og ekteskap mellom slektninger kan du finne i bispearkivene. Dette gjelder cirka 1700-1800.  

Fylkesmann

Fra 1918 ga fylkesmannen bevilling til ekteskap for personer under lavalder. Det kan finnes serier med ekteskapssaker i fylkesmannsarkivene. 

4 - Hvordan finne frem?

Finn opplysninger om vielser på Digitalarkivet

På Digitalarkivet finner du informasjon i søkbare folketellinger og kirkebøker. Blant det søkbare materialet vil du også finne vielser. Bruk avansert personsøk for å avgrense søket ditt på geografi, kildetype og periode. 

Slik finner du en vielse i kirkeboken:last ned PDF
Slik finner du en borgerlig vielse: last ned PDF 

Besøk en lesesal

I noen tilfeller kan det hende at du selv må foreta arkivundersøkelsene på en av lesesalene våre. På  Arkivportalen finner du oversikter over hva som er tilgjengelig, og her kan du også bestille materiale og planlegge ditt besøk på lesesalen. 

Slik søker du for å finne ut om vi har arkivet du trenger: last ned PDF
Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler

5 - Fant du det du lette etter?

Les mer om vielser i Håndbok for brukere av Statsarkivene. 

Hvis du leter etter nyere saker kan du oppleve at kirkeboken er sperret.

Slik søker du etter arkiv.