ENG

Folkeregister og botid

Folkeregisteret er et offentlig register med nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært fast bosatt i Norge.

Arkivverket har mottatt papirarkiver etter folkeregistrene i mange av landets kommuner, men ikke alle. Trenger du dokumentasjon på botid eller andre opplysninger fra folkeregisteret må du først kontakte Skatteetaten

Hva finnes av dokumentasjon?

Et folkeregisterarkiv består hovedsakelig av hovedregisterkort over alle personer som var fast bosatt i kommunen. Disse kortene ble arkivert etter bosted. I tillegg finnes det som regel et avgangsregister med kort over utflyttede, døde, utvandrede og forsvunne personer, et navneregister med kort over alle personer tilknyttet hovedregisteret, og gjerne et oppholdsregister med kort over midlertidig bosatte.

Hovedregisterkortene
Registeret ble ført på egne hovedregisterkort for den enkelte person. Hovedregisterkortet gir opplysninger om:

 • Personens navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Sivil status
 • Nasjonalitet,
 • Barn
 • Foreldre
 • Adresse
 • Adresseendring
 • Botid
 • Utflytting og utvandring
   

Navnekortene
Navnekortet er inngangen til folkeregisteret, med henvisning til hovedregisterkort og kort i avgangsregisteret. Navnekortene ble delt i egne serier for menn og kvinner.

Protokoller over inn- og utflyttede
I enkelte folkeregisterarkiv kan man finne egne protokoller over inn- og utflyttede for perioden 1901-1942.

Kommunale folketellinger
I enkelte kommuner ble det avholdt lokale folketellinger i tillegg til de statlige folketellingene som ble holdt hvert 10. år.

Dokumentasjon som finnes andre steder

Arkivverket har mottatt papirarkiver etter folkeregistrene i mange av landets kommuner, men ikke alle. Trenger du for eksempel dokumentasjon på din botid i Norge må du først kontakte Skatteetaten. Husk også at Arkivverket ikke kan dokumentere endringer som har skjedd etter man gikk over til elektronisk føring av folkeregisteret (cirka 1992-1994).

Kommunale folketellinger kan være oppbevart ved kommunale arkivdepot.

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

Let selv på Digitalarkivet!
Noe materiale fra folkeregisterarkivene er tilgjengelig på Digitalarkivet, blant annet de eldste seriene hovedregisterkort fra Oslo. Enkelte flytteprotokoller kan man også finne blant det skannede materialet. Opplysningene man finner i folkeregisteret kan man ofte finne i mer tilgjengelige arkiver, for eksempel i kirkebøkene til soknepresten eller i lensmannsarkivene.

Besøk en lesesal!
Arkivene etter folkeregistrene er oppbevart ved statsarkivene. Arkivmateriale som ikke er underlagt taushetsplikt kan lånes ut ved våre lesesaler. Oversikt over hva som er avlevert finner du på Arkivportalen. Her kan du også bestille arkivmateriale for gjennomsyn på lesesalen.

Adgangsbegrensning
Vær oppmerksom på at folkeregisterarkivene inneholder taushetsbelagte opplysninger. Selv om det er begrensninger i hva som kan publiseres på nett eller lånes ut på en lesesal vil alle ha rett til å få tilgang til opplysninger som gjelder en selv.

Kontakt Arkivverket
Trenger du hjelp til å finne dokumentasjon som gjelder deg selv kan du kontakte Arkivverket for oppslag.