ENG
Skjermbilde Oslo havn 1798

Bli kjent med Oslo havn 1798

Opplev Oslo havn anno 1798 i denne 360-opplevelsen! Her kan du finne 3D modeller av husene, film, lyd og høre på datidens "popmusikk". Oslo Havn 1798 tilbyr også spill og informasjon om forskjellige gater.

For å få til denne tidsriktige opplevelsen har Tidvis brukt en rekke kilder fra Riksarkivet. Se nederst for informasjon om disse kildene.

Problemet med denne type kilder er at de kan fremstå som tørre og kjedelige for de som ikke er spesielt interesserte i gamle arkiv. Gjennom prosjektet Oslo havn 1798 har derimot Tidvis klart å levendegjøre kildene ved å la oss "spasere" rundt i Oslos gamle gater i en tid vi for lengst har glemt.

Oslo havn 1798 er under stadig utvikling og mye nytt og spennende stoff vil komme til etterhvert. 


Ta en liten tur inn i tidsmaskinen du finner under her, og gjør deg kjent i gamle Oslo havn før du begynner på oppgavene som hører til. 

Se deg rundt ved å "klikk og dra" skjermen til høyre eller venstre ved hjelp av musen.

For å bevege deg bortover en gate klikk på pilen over gatenavnet.

Gått deg vill? Bruk kartikonet øverst til venstre.

Kilder brukt i Oslo havn 1798

Branntakstprotokoller = En branntakst er forsikring for bygninger. Her finner du detaljert forklart hvordan hvordan bygningene så ut. Var de bygget i laftet tømmer, bindingsverk eller mur? Du finner også informasjon om hva slags taksten som ble brukt, hvilke typer vinduer, og hvor de forskjellige rommene lå i forhold til hverandre.  

I 1767 ble det obligatorisk med statlig brannforsikring av bygninger i alle byer i Norge. I Oslo eksisterte det allerede en privat ordning fra 1755, så her ble det frivillig om man forsikret bygningen i den private "Christiania bys brannassuransecasse" eller i den offentlige "Den almindelige brandcasse". 

Folketellinger  = I en folketelling teller man opp alle innbyggerne i landet. 1801-tellingen var den første folketellingen hvor navnene til alle innbyggerne i Norge ble skrevet ned, fremfor bare hvor mange. 

Tollregnskap = Oversikt over de skipene som ankom f.eks Oslo havn. Både tilhørende og fremmede skip ble registrert med informasjon om hjemsted, bestemmelsessted, eier/skipsfører og hvilken last de hadde om bord. I tollregnskapene kan man også finne liste over de forskjellige vareslagene som kom inn til og dro ut av tollstedet. 

Priskuranter = Inneholder oppgaver fra tollistene over priser på forskjellige vareslag. Mesteparten av materialet vi har gjelder det sønnafjelske. 

Digitalarkivet = Er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Her finner du tusenvis av skannede kilder. Noen av kildene er også oversatt til moderne skriftspråk og søkbare på f.eks navn, årstall og bosted. Siden er gratis og åpen for alle.